LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Arosuohaukkanaaras Potku

Arosuohaukkanaaras Potku Suomen ensimmäinen arosuohaukan seurantalähetin asennettiin kesäkuun 2015 lopulla Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä pesineelle naaraslinnulle. Potkuksi nimetty arosuohaukka kasvatti heinäkuun loppuun mennessä kolme lentokykyistä poikasta. Potku-nimen se sai pesimäpaikkansa lähellä sijaitsevan syrjäkylän mukaan.

Arosuohaukka (Circus macrourus) on Suomessa vielä harvinainen pesimälaji. Pääasiassa Venäjän ja Kazakstanin aroilla pesiviä arosuohaukkoja on koko maailmassakin tutkittu vain vähän. Lähettimellä toivotaan saatavan tietoa lajin pesimäreviirin käytöstä ja mahdollisesta pesinnän jälkeisestä välimuutosta sekä erityisesti sen muuttoreitistä ja talvehtimisalueesta. Viime vuosina Ranskassa ja Espanjassa yleistyneet talviaikaiset havainnot lajista antavat olettaa, että osa Suomenkin arosuohaukoista voisi suunnata tunnetun itäisen muuttoreitin sijaan Lounais-Eurooppaan.

Potkun lähettimen asensivat oululainen rengastaja Ari-Pekka Auvinen ja Kazakstanissa aiemmin arosuohaukkoja tutkinut ranskalainen petolintututkija Julien Terraube. Lähetin käyttää paikannuksiin GPS-tekniikkaa ja lähettää kertyneet tiedot päivittäin tekstiviestinä GSM-verkon kautta. Aurinkopaneelilla varustettu laite painaa 17 grammaa ja se on kiinnitetty teflonnauhalla ”repuksi” linnun selkään. Lähettimen rahoitti Beatriz Arroyon tutkimusryhmä Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticosista Madridista.

Toisin kuin Kazakstanissa, Suomessa arosuohaukat ovat ainakin jossain määrin pesäpaikkauskollisia. Myös tähän kysymykseen sataneen lisävalaistusta, kun Potku toivottavasti palaa keväällä 2016 takaisin Suomeen pesimään.

Tervetuloa seuraamaan Potkun matkaa, saat ainutlaatuista tietoa Suomen uuden pesimälajin käyttäytymisestä!

Yksi Potkun poikasista lennossa. Huomaa linnun pullottava kupu, joka on täynnä emon poikasilleen saalistamasta pyystä. Arosuohaukka Potkun poikaset


 

Kevätmuutto 2017

  •  
Sivun vastuuhenkilö: 
Teksti: Ari-Pekka Auvinen, kuvat: Ari-Pekka Auvinen, Sivunhallinta: Markus Piha
10.4.2017