LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Uusimmat eläintieteen uutiset

22.1.2019 Suomen eliölajien lajiluettelo on julkaistu ensimmäistä kertaa

Suomen Lajitietokeskus on julkaissut ensimmäistä kertaa Suomen eliölajien luettelon. Luetteloon on koottu yli 40 000 lajinimeä, ja se kattaa Suomessa...

7.12.2018 Kul­ta­pis­tiäi­set uha­na­lais­tu­vat isän­tä­la­je­jaan no­peam­min

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että muiden hyönteisten loisina elävät kultapistiäiset ovat vähentyneet merkittävästi Suomessa 1960-...

21.11.2018 Kuka di­gi­toi­si luon­non – 13 mil­joo­naa näy­tet­tä odot­taa ku­vaa­jaa

Helsingin keskustassa lepäävät miljoonien eläinten, kasvien ja sienten jäänteet. Ne on kerätty yli 300 vuoden aikana, ja...

19.11.2018 Eurooppalaisten vesilintujen vuosittaiset talvehtimisalueet riippuvat talven ankaruudesta

Uusi tutkimus osoittaa, että vesilintujen talvialueet siirtyvät leutoina talvina kohti koillista, kun taas kylmäpurkaukset työntävät lintuja lounaaseen....

8.11.2018 Le­pa­kot voi­vat tor­jua tu­ho­hyön­teis­ten ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja

Turun ja Helsingin yliopistojen tutkijat kartoittivat useimpien Suomen lepakoiden ruokavalion uudessa tutkimuksessaan. Lepakoiden...

5.11.2018 Suo­je­lua­lu­eet aut­ta­vat lin­nus­toa so­peu­tu­maan il­mas­ton­muu­tok­seen

Lämpenevä ilmasto työntää eliölajeja kohti napa-alueita ja vuorten huippuja. Tuore lintukantojen muutoksia selvittänyt...

13.7.2018 Traaginen gorillatarina joka päättyy Helsingin Luonnontieteelliseen museoon

Luonnontieteellisen museon toisessa kerroksessa näyttelyvitriinistä katsoo surumielisesti gorillanaaras. Vasta äskettäin tämän gorillan traaginen tausta...

8.5.2018 Tutkijat kritisoivat laskelmia kalastajien ja kalaa syövien eläinten välisestä kilpailusta

Ruotsalainen emeritusprofessori Sture Hansson työryhmineen laski viime vuonna ilmestyneessä julkaisussaan, että Itämeressä hylkeet ja linnut kilpailevat...

25.4.2018 Miten pääsen rengastajaksi? – esittelyssä peruslintutentti

Rengastus on kiehtovaa, ja moni lintuharrastaja lienee joskus pohtinut, olisiko minusta rengastajaksi. Tutustu peruslintutenttiin, joka kuuluu...

17.4.2018 Voit osallistua pöllötutkimukseen katsomalla kuvia!

Tutkijoilla on näyttöä siitä, että lehtopöllön värillä on merkitystä yksilön selviämiseen ankarista talvista. Nyt on käynnistetty tutkimus, joka pyrkii...

Pages