LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Organisaatio

Luomuksen organisaatio

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus siirtyi vuonna 2010 tiimiorganisaatioon. Rakenneuudistuksen tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja mahdollistaa henkiökunnan toimiminen yli tiimi- ja yksikkörajojen.

Luomuksen johtokunta

Johtokunta käsittelee Luomuksen tavoiteohjelman henkilöstösuunnitelmineen ja talousarvioineen, vahvistaa toimintakertomuksen, hyväksyy työjärjestyksen, asettaa ohjausryhmät sekä ratkaisee asiat, jotka johtaja niiden tärkeyden vuoksi saattaa sen käsiteltäväksi. Johtokunnan asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Siihen kuuluu 7–9 jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistoa edustaa kuusi jäsentä, joista kaksi Luomuksen henkilöstö valitsee keskuudestaan. Muut jäsenet edustavat Luomuksen yhteistyötahoja.

Kuva: Laura Hiisivuori

Luomuksen johtoryhmä

Luomuksen viisihenkiseen johtoryhmään kuuluvat laitoksen johtajan lisäksi yksikönjohtajat sekä ryhmän sihteerinä toimiva hallintopäällikkö. Ryhmä toimii johtajan tukena Luomuksen johtamisessa ja kehittämisessä. Strategisen johtamisen tavoite on linjata Luomuksen toiminta Helsingin yliopiston strategiaa toteuttavalla tavalla. Johtoryhmä vastaa myös talousjohtamisesta sekä laitoksenlaajuisten tai muuten erityisen merkittävien asioiden ohjaamisesta ja ratkaisemisesta.

Kuva: Laura Hiisivuori

Ohjausryhmät

Ohjausryhmien tehtävänä on tukea Luomuksen johtoryhmän työtä. Niissä on kussakin 3–6 jäsentä, jotka edustavat ryhmän vastuualueen asiantuntemusta. Yksi jäsen on ICT-tiimistä ja Luomuksen tiedottajalla on läsnäolo-oikeus kaikissa ohjausryhmissä. Puheenjohtaja on joku yksikönjohtajista.

Kokoelmaohjausryhmä

kuva: Laura Hiisivuori

Tutkimus- ja opetusohjausryhmä

Kuva: Laura Hiisivuori

Seurantaohjausryhmä

Seurantaohjausryhmä koordinoi ja kehittää Luomuksen lajistoseurantoja, joista laajimpia ovat linnuston-, lepakko- ja fenologiaseurannat, Suomen kasviatlas sekä Atlas Florae Europaeae. Kehitystyön keskeisimpiä osa-alueita ovat tutkimusyhteistyön lisääminen ja seurantojen tietojärjestelmät osana Luomuksen tietoteknistä kokonaisarkkitehtuuria.

Kuva: Laura Hiisivuori

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjausryhmä koordinoi ja kehittää Luomuksen viestintää ja markkinointia, näyttelytoimintaa ja muuta ympäristökasvatusta, asiakaspalvelua, asiantuntijatoiminnan yhteisiä periaatteita, muuta sidosryhmätoimintaa sekä kirjojen ja lehtien kustantamista.

Kuva: Laura Hiisivuori

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
20.2.2014