LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Palvelut määritysten pohjalta

Ajoituslaboratorio tuottaa radiohiilimäärityksiä kiihdytinpohjaisella mittaustekniikalla (AMS) siten, että näytteen kemiallinen esikäsittely, muuntaminen hiilidioksidiksi (CO2), määritykseen liittyvän 13C/12C isotooppisuhteen mittaus ja CO2:n muuntaminen n. 1 mg:n hiilikohtioksi tehdään laboratoriossa. AMS-määritys tehdään joko Helsingin yliopiston tai Uppsalan yliopiston AMS-laitteistoilla näytetyypin mukaan. Määrityksiä voidaan tehdä kaikesta orgaanista hiiltä sisältävästä aineesta kuten siemenistä, puusta, puuhiilestä, turpeesta, luusta ja kankaasta mutta myös epäorgaanisesta aineksesta kuten palaneen luun karbonaatista, simpukoiden karbonaattikuorista ja huokoseläimistä (Foraminifera). Määritysten ja priori-tiedon yhdistäminen kronologioiksi on eräs tulevaisuuden toimintasuunnista.

Laboratorio tuottaa luminesenssiajoituksia vuonna 2011 päivitetyllä luminesenssilaitteistolla. Näytteenoton ohjeistukseen kannattaa tutustua jo etukäteen, jotta vältytään mahdollisilta ongelmilta. Etenkin kerrostumien luminesenssiajoituksille on olennaista näytteen suojaaminen valolta. Työn pohjaksi keskustellaan mahdollisuuksista tehdä löytöpaikan taustasäteilyn annosnopeusmäärityksiä maastossa jo näytteenoton aikana. Se tehdään, mikäli se on järkevää, ja sen jälkeen toteutetaan varsinainen luminesenssimääritys sekä säteilyn annosnopeusmääritys itse mitattavasta aineksesta.

Laboratoriossa tehdään laaja-alaisesti stabiili-isotooppimäärityksiä. Laboratoriossa on kaksi IRMS-laitetta (ThermoQuest Finnigan DeltaPlus XL and DeltaPlus Advantage), ja seuraavat näytteenkäsittelyperiferaalit: Carlo Erba NC2500 alkuaineanalysaattori orgaanisten näytteiden polttoon (δ13C ja δ15N), ThermoQuest TC/EA orgaanisten näytteiden ja fosfaattien pyrolyysiin (δ18O, δD), Thermo PreCon  (δ13C of CH4) ja GasBench I vesi- karbonaatti- ja ilmaseosnäytteiden analyysiin (δ13C, δ18O, δD). Määritysmahdollisuudet ja hintataso tarkastellaan tapauskohtaisesti yhteydenoton pohjalta.

Yhteydenotot analyysikohtaisesti seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

Ajoitustilauskaavakkeen voit ladata tästä.

Hinnasto

Tuote

Hinta (EUR/kpl),
HY sisäinen, ALV 0%

Hinta (EUR/kpl),
ulkoinen, ALV 0%
Radiohiilimääritys
(keramiikkakarsta, luu, palanut luu, puu/kasvit, puuhiili, simpukankuoret, turve)
300,00
415,00
Radiohiilimääritys ilman kemiallista esikäsittelyä
265,00
335,00
Bio-osuuden määritys (vrt. ASTM D6866-12)
250,00
320,00
Luminesenssiajoitus
300,00
415,00
Stabiili-isotooppimääritys (H, C, N, O)
sovitaan erikseen
sovitaan erikseen

Tutkimusyhteistyö, opetus ja mahdollinen aputyövoiman tai tilakustannusten jakaminen voi vaikuttaa tuotteen hintaan alentavasti. Hinnasto astuu voimaan 20.8.2012 ja on voimassa toistaiseksi.

Sivun vastuuhenkilö: 
Antto Pesonen
17.6.2015