LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

PUTTE-tutkimusohjelma

Rhizocarpon-karttajäkälä (Kuva: Veli Haikonen)

Luomuksella on Ympäristöministeriön rahoittamassa Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa meneillään neljä hanketta. Konsortiota koordinoi yksikönjohtaja Aino Juslén. PUTTE-ohjelman tavoitteena on lisätä tieteellisesti korkeatasoista metsiensuojelua ja uhanalaisuusarviointeja tukevaa lajistotutkimusta. Merkittävää on myös lajisto-osaamisen siirtäminen nuorille tutkijoille ja tuottaa laadukkaita määritysoppaita, jotka palvelevat ympäristöhallintoa, lisäävät luontoharrastamisen mahdollisuuksia ja laajentavat harrastusta uusiin eliöryhmiin.

Sarjakuva: Seppo Leinonen

Sivun vastuuhenkilö: 
Aino Juslén
4.3.2014