LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Sopeudu muutokseen -työyhteisökoulutus

Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa on tarjolla valtavasti, silti ymmärryksemme on usein pirstaleista ja jäsentymätöntä. Sopeudu muutokseen -koulutus pureutuu juuri tähän ongelmaan. Se antaa konkreettista käsitystä mekanismeista ja mittasuhteista, sekä valmiuksia tulevaisuuteen varautumista ja ennakointia ajatellen.
 

Sopeudu muutokseen ja pidä organisaatiosi mukana pelissä!

Sopeudu muutokseen -koulutus saattelee ammattilaiset omaan alaansa liittyvien ilmastonmuutoskysymysten pariin. Rakennamme tieteellisestä tiedosta perustan, jonka pohjalta visioimme yhdessä kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja asiakkaan omalla alalla ja omassa organisaatiossa.

Luomuksen ja Virve Viertiön yhteistyönä syntynyt koulutus koostuu tiedeviestinnästä ja asiakkaan ideoinnin fasilitoinnista. Siinä yhdistyvät museon pitkä perspektiivi ja luonnontieteellinen asiantuntemus sekä Virven ekologinen ja taloustieteellinen osaaminen ja aikuiskasvatustiede.

Koulutus lyhyesti
  • Minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on työkenttäänne ja mitä ominaisuuksia organisaationne tarvitsee menestyäkseen uudessa tilanteessa?
  • Suosittelemme kick off -koulutukseksi ilmastostrategian luomiseen ja kestävämpien toimintatapojen kehittämiseen. Koulutus sopii myös ryhmille, jotka ovat kehittämässä uutta, ilmastoa huomioivaa tuotetta tai palvelua.
  • Luonnontieteellisen museon Muutosta ilmassa -näyttely jääkautisine maisemineen tarjoaa ainutlaatuiset puitteet ilmastonmuutoksen ymmärtämiselle.
  • Kesto: 3-4h
  • Koulutus voidaan pitää organisaatiosi 4–20 henkilön ryhmälle. Koulutus räätälöidään aina asiakaslähtöisesti.
  • Tutustu koulutuksen tuotekorttiinsopeudu_muutokseen_koulutuksen_esite_2018.pdf
  • Kokomuksia koulutuksesta: Sopeudu muutokseen ja pysy mukana pelissä! – ilmastonmuutoskoulutus yrityksille ja työyhteisöille
Tiedustelut ja varaukset 

Virve Viertiön verkkosivut: virve.viertio.com
Sähköposti: virve@viertio.com
Puhelin: 044 3120589

Sivun vastuuhenkilö: 
Luomuksen yleisöpalvelu
4.9.2020