LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

TEKOPÖLY

TEKOPÖLY – Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle

 

Lahopuu on tärkeää monille lajeille. Lahopuuta on kuitenkin talousmetsissä vähemmän kuin luonnontilaisissa metsissä. Lisäämällä metsiin lahopuuta ja ylläpitämällä lahopuujatkumoa voidaan kasvattaa metsäluonnon monimuotoisuutta. Samalla tuetaan metsien virkistyskäyttöä, sillä lahopuun lisäys todennäköisesti hyödyttää myös metsäpölyttäjiä. Niillä on olennainen rooli metsäkasvien pölyttäjinä ja marjasadon turvaajina.

Yhtenä keinona lahopuun lisäämiseksi voidaan käyttää tekopökkelöitä. Tekopökkelö. Kuva: Sami KarppinenTekopökkelö on hakkuun tai harvennuksen yhteydessä 2–5 metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään lahoamaan. Suomessa tekopökkelöitä on tehty joitakin vuosia, mutta niiden lajistohyötyjä on tutkittu vasta niukasti.

Tavoite

TEKOPÖLY-projektissa selvitetään tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä sitä, millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä. Millainen merkitys tekopökkelöillä on lahopuuta tarvitsevalle lajistolle (pölyttäjät, sienet, linnut)? Millaiset ja miten sijoitetut pökkelöt ovat hyviä metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä? Tutkimustemme perusteella jaamme tietoa sopivista tekopökkelöistä ja laadimme niistä ohjeen metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.

 

Toteutus

TEKOPÖLY on METSO-ohjelmaan kuuluva talousmetsien luonnonhoidon kehittämishanke, joka kestää kaksi vuotta (2021–2022). TEKOPÖLY-projektiin osallistuvat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group ja Bioname Oy. Projektia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. TEKOPÖLY tekee yhteistyötä metsäpölyttäjiin liittyvän Pölymetsä-hankkeen kanssa.

TEKOPÖLY-projektissa tehdään kolme maisterintutkielmaa, joista yhden aiheena on sienet (Jyväskylän yliopisto), toisen pistiäiset ja kolmannen linnut (Helsingin yliopisto).

 

Tukijat:

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tukee opinnäytetyötä 

 

Akkula.fi tukee mittauksia

Aikon Kartano logo

 

Yhteystiedot:

Heidi Björklund, projektin koordinaattori, lintututkija
heidi.bjorklund(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jenna Purhonen, sienitutkija
jenna.purhonen(at)jyu.fi, tutkimustiedot

Juho Paukkunen, pistiäistutkija
juho.paukkunen(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jari Valkama, projektin johtaja
jari.valkama(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Heidi Björklund
17.5.2021