LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tietotekniikkapalvelut ja -työkalut

Tässä esitetään perustiedot keskusmuseon sidosryhmille suunnatuista tietotekniikkapalveluista. Palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja kaikkien käytettävissä. Katso myös kokoelmienhallintaan liittyviä tietojärjestelmiä.

Yhtenäiskoordinaatisto kartalla

Kartalla voit tutkia yhtenäiskoordinaattiruutujen rajojen sijaintia eri mittakaavoissa.

https://laji.fi/theme/ykj

Vastuuhenkilö: Tapani Lahti

Hatikka

Selainkäyttöinen havaintopäiväkirja harrastajien ja seurantahankkeiden käyttöön. Hatikkaan voi tallentaa havaintoja kaikkialta maailmasta ja kaikista lajiryhmistä. Hatikan avulla on toteutettu useita museon seurantahankkeista.

Hatikan ensimmäinen versio on ollut tuotantokäytössä tammikuusta 2006 asti. Uusi versio julkaistiin maaliskuussa 2011.

http://www.hatikka.fi

Vastuuhenkilö: Tapani Lahti

Löydös

Satunnaisten luontohavaintojen ilmoitusjärjestelmä

http://loydos.luomus.fi/

Vastuuhenkilö: Marko Tähtinen

Koordinaattityökalut

Työkaluja koordinaattimuunnoksiin ja paikan näyttämiseen kartalla. Muunnokset perustuvat Maanmittauslaitoksen ohjelmistokoodiin.

Vastuuhenkilö: Esko Piirainen, Mikko Heikkinen

Mobicoord

WWW-sovellus yhtenäiskoordinaattien näyttämiseen GPS:lla varustetuissa kännyköissä. Näyttää myös missä 10x10 km ja 1x1 km ruudussa olet, sekä etäisyyden ruudun reunoihin. Testikäytössä.

http://koivu.luomus.fi/projects/mobicoord/

Vastuuhenkilö: Mikko Heikkinen

Prässi

Kasviharrastajille tarkoitettu Excel-pohjainen sovellus kasvinäytetietojen tallennukseen ja näyte-etikettien tekoon. Tuotantokäytössä, mutta ei aktiivista kehitystyötä.

https://www.luomus.fi/fi/prassi

Sivun vastuuhenkilö: 
Mikko Heikkinen
28.11.2017