LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tilankäyttöehdot

20.12.2012

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) vuokraa tiloja Luonnontieteellisessä museossa (Museo) ja Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa (Puutarha) tietyin ehdoin ja sovitulla tavalla sekä järjestää tilaisuuksiin Luomuksen toiminnan edellyttämän valvontapalvelun. Luomuksella on oikeus tehdä tiloja ja näyttelyitä koskevia muutoksia ja käyttää tiloja toimintaansa haluamallaan tavalla.

Tilan vuokraajan (Asiakas) tulee huomioida tilojen käytössä ja tilaisuuden järjestämisessä Museon ja Puutarhan pääasiallinen toiminta ja turvallisuusseikat, kuten kulkureitit ja poistumistiet, joita ei saa tukkia esim. kalusteilla tai somisteilla. Luomus ei vastaa tai aktiivisesti osallistu Asiakkaan järjestämän tilaisuuden suunnitteluun tai toteutukseen (vrt. juhla- tai tapahtumapalvelu). Asiakas tai hänen valtuuttamansa tahot vastaavat tilaisuudesta ja sen järjestelyistä, kuten tarjoilut, tarvittava esitystekniikka, lisäkalusteet, somistus, pystytys ja purkaminen, kuljetukset, apuhenkilöstö jne. Tilaisuuksien tulee pääsääntöisesti päättyä kello 22 mennessä siten, että Luomuksen valvontahenkilöt voivat hoitaa tilojen sulkemiseen liittyvät tehtävät (valojen sammutus, ovien sulkeminen ym.).

Tilojen käyttöön ja tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat tulee hoitaa keskitetysti Luomuksen tilayhteyshenkilön kautta. Asiakkaan velvollisuus on varmistaa tilaisuuden järjestämiseen ja tilojen käyttöön liittyvät suunnitelmat, toiveet ja tarpeet (esimerkiksi esiintymislavat tai muut rakenteet, kookkaat somisteet tai monitorit, suuret kalustemäärät jne.). Huomioitavaksi myös, että Luomuksella ei ole tarjota toimitiloissaan varastointimahdollisuutta.

Museon tai Puutarhan sisätiloihin ei saa tuoda ilmapalloja, eikä Museon näyttelytiloihin voi viedä ruokia tai juomia, ellei erikseen ole toisin sovittu. Museon tai Puutarhan sisätiloissa ei saa myöskään polttaa kynttilöitä, käyttää avotulta, savukonetta tai tupakoida. Mahdolliset ripustukset ja kiinnitykset on tehtävä siten, etteivät ne vahingoita Luomuksen toimitilojen rakenteita tai pintamateriaaleja.

Mikäli Luomuksen henkilökunnalle, tiloille, kokoelmille tai esineistölle aiheutuu vahinkoa tai haittaa, päättää Luomuksen johto mahdollisista vahingonkorvausvaateista ja -toimenpiteistä. Luomus ei vastaa Asiakkaan tilaisuuteen liittyvistä, museon henkilökuntaan kuulumattomista henkilöistä, kuten Asiakkaan henkilökunta tai valtuuttamat järjestäjät ja kutsuvieraat. Luomus ei myöskään vastaa Museoon tai Puutarhalle tilaisuutta varten tuoduista tai varastoiduista Luomukselle kuulumattomista laitteista, tavaroista tai muista esineistä ja materiaaleista.

Tämän lisäksi on voimassa, mitä erikseen on todettu Puutarhan tilojen käytöstä:

Kasvihuonetilojen käytössä huomioitavaa

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan historialliset kasvihuoneet Helsingin ydinkeskustassa luovat tunnelmalliset puitteet erilaisille tilaisuuksille. Kasvihuoneiden vanhimmat osat ovat vuodelta 1832, Palmusali sekä sademetsä- ja savannihuoneet ovat vuodelta 1889. Kasvihuonetilat on restauroitu vuosina 1996–1998. Kasvihuonekokoelmassa on esillä noin tuhat erilaista kasvikantaa yli viidestäsadasta kasvisuvusta. Kokoelmassa on lukuisia harvinaisia ja muutamia erittäin uhanalaisia kasveja eri puolilta maailmaa.

Kasvihuonetiloja käytettäessä yksityistilaisuuksiin tulee huomioida joitakin kasveista ja tiloista johtuvia erityispiirteitä, sekä asiakkaiden oman viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi että kasvien hyvinvoinnin varmistamiseksi. Kaikissa tiloihin ja niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä pyydämme kääntymään puutarhan henkilökunnan puoleen.

Kasvit ja kasvatusolosuhteet
 1. Tieteellisen kokoelman kasveja ei saa vahingoittaa.
 2. Kasveja ei saa siirrellä, eikä kasveissa olevia nimikilpiä tai muita tunnisteita irrottaa.
 3. Kokoelmakasveja tai niiden osia ei saa viedä pois kasvihuoneista.
 4. Eläviä kasveja (esim. ruukku- tai leikkokukkia) ei voi tuoda kasvihuonetiloihin tautien ja tuholaisten vuoksi.
 5. Tilojen lämpötila- tai kosteusolosuhteita ei ole mahdollista muuttaa asiakkaan toiveiden mukaan, kasvien olosuhdevaatimukset ovat etusijalla.
 6. Lattioille, lattiakaivoihin tai kasvien juurille ei saa kaataa mitään kemikaaleja, kuten maaleja tai pesuaineita tai juomia kuten kahvia ja alkoholia.
 7. Vesialtaat ovat ainoastaan niissä olevia kasveja ja katselua varten.
Tilat
 1. Kasvihuoneissa kulkeminen on sallittua ainoastaan käytävillä.
 2. Kasvihuonetilat on suojeltu, eikä niissä saa tehdä minkäänlaisia pysyviä muutoksia. Pieniin ja väliaikaisiinkin muutoksiin tarvitaan aina ylipuutarhurin lupa.
 3. Kaikenlainen tulen tekeminen kasvihuonetiloissa ja kasvihuoneen yhteydessä olevissa asiakastiloissa on kielletty.
 4. Kasvihuoneiden väliset ovet on pyrittävä pitämään suljettuina.
 5. Palmusalin yläparveketta ja sinne vieviä kierreportaita ei saa käyttää.
 6. Kasvihuonetiloissa on nauhoittava kameravalvonta.
 7. Kynttilöiden polttaminen on kielletty kaikissa puutarhan sisätiloissa.
Sivun vastuuhenkilö: 
Tarja Vesalainen
6.2.2014