LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

TREE - Puiden ja pensaiden geenit talteen

Puutarhuri Mikael Lindholm testaa puukiipeilyvälineita. Kuva: Teemu Tapaninen

Luonnontieteellinen keskusmuseo on mukana maailmanlaajuisessa puiden ja pensaiden geenivarahankkeessa. Euroopan osahanketta rahoitaa brittiläinen säätiö Garfield Weston Foundation, ja siinä on Luomuksen lisäksi mukana siemenpankkeja Puolasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Itävallasta sekä Kyprokselta. Hanketta koordinoi Euroopan johtava siemenpankki Millennium Seed Bank. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Luomuksen ESCAPE-hankkeen kanssa, sillä osa Suomen puuvartisista kasveista on uhanalaisia. Toimintakausi on 2015-2017.

Keruulistalla ovat kaikki suomalaiset puu- ja pensaslajit, joiden siemenet soveltuvat siemenpankkisäilytykseen. Siementen on siis kestettävä kuivaaminen alhaiseen kosteuspitoisuuteen sekä säilöminen -20°C lämpötilassa. Metsätammi (Quercus robur), euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana) sekä valtaosa pajuista (Salix spp.) jää tästä syystä listan ulkopuolelle. Jotkin lajit taas ovat yksilömäärältään ja siementuotoltaan niin niukkoja, että niistä ei saa riittäviä määriä siementä.

Puille tyypillinen suuri vaihtelu vuotuisessa siementuotossa tuottaa haasteita kerääjille: esimerkiksi koivut eivät tuottaneet Etelä-Suomessa juurikaan siementä kahtena ensimmäisenä keruukautena 2015 ja 2016. Tavoitteena olevat 10 000 siementä yli 15 puuyksilöstä saadaan toivottavasti kerättyä hankkeen viimeisenä vuotena 2017. Laajan geneettisen monimuotoisuuden talteenottamiseksi siemeniä kerätään kustakin lajista useammalta kasvupaikalta.

 

Siemenpankkiin talletetut puuvartislajit. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit on merkitty tähdellä.
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Siemenerien lkm
Alnus glutinosa tervaleppä 3
Alnus incana subsp. incana harmaaleppä 2
Alnus incana subsp. kolaënsis kuolanharmaaleppä 1
Clematis sibirica* siperiankärhö 1
Cotoneaster scandinavicus euroopantuhkapensas 2
Crataegus monogyna* tylppöorapihlaja 2
Crataegus rhipidophylla var. ronnigeri* tanasuippuorapihlaja 2
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla* siirosuippuorapihlaja 2
Hippophaë rhamnoides tyrni 2
Juniperus communis subsp. communis metsäkataja 2
Lonicera xylosteum lehtokuusama 3
Malus sylvestris* metsäomenapuu 5
Myricaria germanica* pensaskanerva 1
Prunus padus subsp. padus metsätuomi 2
Rhamnus catharticus orapaatsama 1
Ribes alpinum taikinamarja 3
Ribes spicatum subsp. spicatum lehtopunaherukka 1
Rosa caesia himmeäorjanruusu 2
Rosa dumalis heleäorjanruusu 2
Rosa mollis iharuusu 2
Rosa sherardii* okaruusu 2
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia kotipihlaja 2
Sorbus hybrida suomenpihlaja 2
Taxus baccata* euroopanmarjakuusi 1
Tilia cordata metsälehmus 3
Viburnum opulus koiranheisi 1
Ulmus glabra* vuorijalava 1
Ulmus laevis* kynäjalava 1

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Mari Miranto
9.2.2017