Nyheter

Luomus fick rekordmånga besökare 2017

De delar av Naturhistoriska centralmuseet Luomus som är öppna för publiken – Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna – hade sammanlagt 248 000 besökare i olika åldrar under fjolåret.

Läs mera

Uttorkning av öppna myrar utarmar den finska fågelfaunan

En färsk internationell studie visar att myrlevande fåglars bestånd har minskat med en tredjedel under tre decennier i Finland, Sverige, Norge, Estland och Lettland. Värst är situationen i Finland och för de finska brushanarna, vars bestånd är bara cirka tre procent av vad de varit i början av forskningsperioden.

Läs mera

Gravgården i Iin Hamina berättar om anpassning till miljön

Den medeltida gravgården i Iin Hamina vid Ijo älv i Norra Finland upptäcktes av en slump. I en färsk undersökning utreddes isotopsammansättningen i tänder som påträffats på gravgården. De visade sig befolkningen klarade sig I Ijo på 1400- och 1500-talen trots lilla istiden.

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug