Nyheter

Antalet övervintrande stads- och sjöfåglar ökar, skogsfåglarna minskar

Antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats och sjöfåglarna rentav tiofaldigats i Finland sedan slutet av 1950-talet. Arter som tillbringar sin vinter i skogsmiljöer har däremot minskat i antal till ungefär hälften under samma tidsperiod. Dessa resultat presenteras i en forskningsartikel som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Avian Biology.

Läs mera

Vuoksen gav upphov till en ny kultur

Uppkomsten av floden Vuoksen ledde till en sänkning av vattennivån i Saimen för cirka 6 000 år sedan och blottlade tusentals kvadratkilometer fruktbar mark i östra Finland. Ett tvärvetenskapligt projekt under ledning av forskare från Helsingfors universitet har undersökt vad den sänkta vattennivån betydde för växelverkan mellan naturen och människan. Efter omvälvningen i sjösystemet förändrades människans verksamhet i området radikalt: en ny innovativ kultur uppstod. Orsaken var den talrika älgstammen som levde gott av pionjärväxterna som spirade upp ur marken när vattenmassorna drog sig undan. Senare kom kulturen att stagnera när områdets ekosystem förändrades och skogarna blev äldre och grandominerade och inte längre kunde underhålla den stora älgstammen.

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug