Nyheter

Kattugglans skydds­färg be­ror på snöom­stän­dig­he­ter­na

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor. Under snöförhållanden syns bruna kattugglor betydligt bättre än gråa kattugglor medan denna skillnad är mindre tydlig under snöfria vinterförhållanden.

Läs mera

Låg ungproduktion hos vildänder

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug