Nyheter

Restaurering av våtmarker hjälper sjöfåglar

När våtmarkernas kvalitet har försämrats har många sjöfågelstammar minskat, till och med i Finland – de tusen sjöarnas land. En ny undersökning visar att åtgärder som förhindrar att våtmarker växer igen har hjälpt sjöfågelarter som har blivit sällsyntare.

Läs mera

Radiokol avslöjar biobränslefusk

Radiocarbon Analytics Finland visade med hjälp av radiokolanalys att ett bränsle innehöll bara 2,7 procent biomaterial istället för de 80 procent som försäljaren påstod.

Läs mera

Vi tackar för det gågna året och önskar…

Luomus har haft ett år fullt av händelser – på gott och ont. Statens inbesparingar slog oss hårt, men mycket positivt har också skett: vi ordnade en internationell kongress i lichenologi, uppbyggandet av Finlands Artdatacenter (Laji.fi) avancerade med fart, utställningen Förändring i luften besöktes flitigt och storverket Suomen rengastusatlas beviljades statens pris för informationsspridning. Vi är tacksamma för stödet vi åtnjutit under dessa hårda tider och tackar för fruktbart samarbete samt önskar er alla...

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug