LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, it, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Kontaktuppgifter

 

Team

Publika teamet

Publika teamet ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Det publika teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Gustavsson, Leena publika teamets chef

Fröberg, Kimmo snickare
Ben Hassen, Abdelghani kundrådgivare
Granroth, Anni kundrådgivare
Hietaharju, Jaakko kundrådgivare
Hyvärinen, Hasse amanuens
Hyvönen, Hanna kundrådgivare
Jovero, Satu planerare
Laasonen, Kauko affärsföreståndare (Kajsaniemi)
Liinamaa, Markku planerare
Luoma, Riitta kundrådgivare
Mehtälä, Salla koordinator för marknadsföring
Pajukallio, Mikko kundrådgivare
Sandholm, Laura koordinator för publika teamet
Seppänen, Olli utställningsövervakare

IT-teamet

IT-teamet ansvarar för Luomus informationssystem som betjänar forskare, naturintresserade och övriga samarbetspartners. Teamet utvecklar och underhåller informationstekniska hjälpmedel för förvaltning av vetenskaplig information och säkrar att insamlad information bevaras och kan användas, uppdateras och delas.

Teamledare
Talvitie, Dare it-chef

Blom, Tom it-specialist
Heikkinen, Mikko it-specialist
Kuusijärvi, Anniina museimästare
Lahti, Tapani specialist inom informationssystem
Laiho, Eija-Leena it-planerare
Piirainen, Esko it-specialist
Raitio, Olli it-planerare
Riihikoski, Ville-Matti, it-specialist
Tähtinen, Marko it-planerare

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
7.2.2018