LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, it, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Kontaktuppgifter

 

Team

Kundbetjäningsteamet

Kundbetjäningsteamet ansvarar för kundbetjäningen i Naturhistoriska museet och Kajsaniemi botaniska trädgård. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Kundbetjäningsteamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Vesalainen, Tarja ansvarig för kundtjänsten

Rosenqvist, Tuula-Maija kundtjänstkoordinator
Ben Hassen, Abdelghani vaktmästare
Hietaharju, Jaakko vaktmästare
Laasonen, Kauko butiksföreståndare (Kajsaniemi)
Luoma, Riitta vaktmästare
Sihvonen, Harri vaktmästare
Stenman, Tarmo museimästare

Utställningsteamet

Utställningsteamet ansvarar för utställningsverksamheten och miljöfostran i Naturhistoriska museet och Mineralkabinettet. Teamet planerar, utvecklar, förverkligar, bygger och upprätthåller basutställningarna och de tillfälliga utställningarna i samarbete med konserveringsteamet. Utställningsteamet bär också ansvar för och utvecklar miljöfostran utgående från Luomus botaniska trädgårdars samlingar. Teamet arrangerar olika tillställningar i Luomus besöksmål i samarbete med de andra teamen. Teamet ansvarar också för Luomus vandringsutställningar.

Teamledare
Hutri, Kirsi utställningschef
    
Fröberg, Kimmo snickare
Heimala, Ville amanuens
Hyvärinen, Hasse amanuens
Jovero, Satu planerare
Liinamaa, Markku planerare

IT-teamet

IT-teamet ansvarar för Luomus informationssystem som betjänar forskare, naturintresserade och övriga samarbetspartners. Teamet utvecklar och underhåller informationstekniska hjälpmedel för förvaltning av vetenskaplig information och säkrar att insamlad information bevaras och kan användas, uppdateras och delas.

Teamledare
Talvitie, Dare it-chef

Blom, Tom
von Bonsdorff, Tea
Heikkinen, Mikko it-specialist
Kuusijärvi, Anniina
Lahti, Tapani forskare
Laiho, Eija-Leena it-planerare
Piirainen, Esko it-specialist
Raitio, Olli
Riihikoski, Ville-Matti, it-specialist
Tähtinen, Marko

Marknads- och kommunikationsteamet

Marknads- och kommunikationsteamet ansvarar för Luomus interna och externa kommunikation och marknadsföring, mediakontakter och marknadsföringssamarbete. Till teamets uppgifter hör bland annat vetenskaplig kommunikation, popularisering av vetenskap, marknadsföring av besöksmålen och deltagandet i miljöfostringsarbetet. Teamet planerar och utvecklar sitt ansvarsområde långsiktigt i tätt samarbete med de övriga teamen i Luomus, universitetsgemenskapen och övriga samarbetspartners.

Gustavsson, Leena marknadskoordinaattor
Hiisivuori, Laura informatör
 

Förvaltningsteamet

Förvaltningsteamet ansvarar för Luomus ekonomiförvaltning och personaladministration. Teamet stöder direktören och direktionen i beredning och verkställandet av beslut. Förvaltningsteamet säkrar att museets verksamhet följer universitetet gemensamma regler och anvisningar.

Tiiminvetäjä
Kinnunen, Heidi förvaltningschef

Puolakoski, Tiina förvaltningssekreterare
Stenman Tarmo museimästare

 

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
17.4.2017