LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Anvisningar för Hatikka

Taxeringsresultaten har sparats i Hatikkas nya version http://hatikka.fi. från och med vintern 2009/2010.

Att ansluta sig till Hatikka

Du kan skapa ett användarnamn åt dig via länken på framsidan. Om du redan har ett användarnamn men du har glömt lösenordet, skapa INTE ett nytt användarnamn utan ett nytt lösenord på framsidan. Om du har glömt ditt användarnamn tag kontakt med Fågeluppföljningen eller Hatikkas underhåll.

Alla användarnamn på Hatikka är av formen användarnamn@hatikka.fi, (t.ex. pelle@hatikka.fi).

Du kan fylla i vinterfågeltaxeringsblanketter först efter att Hatikka-användarnamnet har registrerats i observatörlistan för vinterfågeltaxerare. Om användarnamnet inte ännu registrerats tag kontakt med Fågeluppföljningen.

Webbläsare

Hatikkas elektroniska blanketter utnyttjar nya standardiserade webbläsartekniker som inte fungerar med äldre webbläsare. Om du använder en gammal version av Internet Explorer är det nu dags att uppdatera webbläsaren!

Hatikka fungerar bäst med Google Chrome –webbläsaren som kan nedladdas för olika operativsystem gratis på nätet. Microsoft Internet Explorer skall vara av version 8 eller av en nyare version för att Hatikka skall fungera. Du kan uppdatera en ny webbläsare nedan:

Google Chrome: http://www.google.com/chrome
Mozilla Firefox: http://www.mozilla-europe.org/fi/firefox/
Internet Explorer: http://www.microsoft.com/finland/windows/internet-explorer/

Inloggning

När du loggat in på http://hatikka.fi/ hittar du en länk på framsidan till Vinterfågeltaxeringarna (Talvilintulaskennat 20XX/20YY) --> Välj listan över rutter (Reittiluettelo) --> Från listan välj sedan en lokalförening inom vilken rutten befinner sig. Tryck på visa (Näytä) --> Alla rutter inom lokalföreningens område visas. Rutterna kan ordnas enligt kolumner och senaste vinterns inventerade rutter är tryckta med fet stil i kolumnen Senaste (Viimeisin). Du kan rapportera observationer genom att välja en rutt och trycka på den.

Hur blankettbotten skapas

Om du ämnar att upprepa taxeringarna för samma rutt kan du rapportera observationerna på en delvis ifylld blankettbotten. Det är lättare att rapportera observationer på en blankettbotten då ruttens basfakta är redan färdigt ifylld. Du kan t.ex. spara observatörernas namn och ruttens geografiska information på blanketten.

Under bearbetningen kan du spara flera utkast av blanketten. Du kan bläddra sparade utkast med pilknappen på sidans övre kanta.

När du rapporterat uppgifterna spara blanketten med Tallenna-knappen. Spara blanketten som blankettbotten (lomakepohja) och ge blanketten ett namn som beskriver innehållet väl (t.ex. Rutt 123 Läppträsket). I beskrivningsfältet kan du beskriva rutten närmare. Beskrivningen syns i listan över sparade blankettbotten.

För att se listan över sparade blankettbotten välj funktionen Spara (Tallenna) --> Egna blankettbotten (Omat lomakepohjat). Du kan radera sparade botten med Poista-knappen. När du en gång raderat en blankettbotten kan den inte längre återställas.

Hur man sparar en ifylld blankett

Under bearbetningen kan du spara flera utkast av blanketten. Du kan bläddra sparade utkast med pilknappen på sidans övre kanta. När du rapporterat alla uppgifter och observationer spara blanketten med Tallenna-knappen. Spara blanketten som ett observationsblankett (havaintoerä). I beskrivningsfältet kan du beskriva taxeringen och taxeringstiden närmare (t.ex. Rutt 123 Läppträsket höstfågeltaxering 1.11.2016)

Klicka till slut på spara (tallenna). Om blanketten ifyllts korrekt lyckas sparningen och du får en anmälning av det. Om sparningen inte lyckas återvänd till att bearbeta felen och försök sedan på nytt. Om du inte lyckas spara blanketten trots att uppgifterna stämmer, spara blanketten som blankettbotten och ta kontakt med Hatikkas underhållsteam.

Hatikka kontrollerar rapporterade uppgifter och dessutom granskas resultaten på efterhand av Fågeluppföljningen.

Bearbetning av en sparad blankett

Välj funktionen Sök (Hae) --> Observationsblanketter (Havaintoerät) --> du hittar en lista över dina sparade observationsblanketter. Du kan bearbeta en sparad blankett genom att trycka på Muokkaa-knappen. När du bearbetat färdigt kan du spara blanketten såsom tidigare.

Granskning av resultat

Resultat från vinterfågeltaxeringarna uppdateras en gång i dygnet eller oftare. Således kan du bläddra dina och andra taxerares resultat senast en dag efter sparningen på vinterfågeltaxeringarnas resultattjänst (på finska): http://www.luomus.fi/talvilinnut

Frågor och svar

Kan jag spara ruttens basfakta utan att behöva varje gång anteckna dem på blanketten?
Absolut! Se punkten Hur blankettbotten skapas. Du kan t.ex. spara observatörernas namn och ruttens geografiska information på blanketten.

Varför syns mina sparade observationer inte på resultattjänsten?
Kontrollera att du sparat blanketten som observationsblankett (havaintoerä) och inte som blankettbotten (havaintopohja). Se punkten Hur man sparar en ifylld blankett.

Varför fungerar inte koordinaterna eller kartan visar fel ställe?
Ruttens läge märks ut på blanketten som enhetskoordinater med 10 km noggrannhet. Koordinaterna består av 3+3 siffror som avskiljs med kolon (t.ex. 690:330). Koordinaterna måste anges i denna form annars syns de inte rätt. Om du har mer exakta koordinater (uppmätta med t.ex. en GPS-apparat) förkorta dem genom att lämna bort siffrorna från slutändan. Exempelvis förkortas koordinaterna 66734:33699 till 667:336.

Enhetskoordinaternas senare sifferserie (östkoordinaterna) börjar alltid med nummer 3. På vissa papperskartor används inte längre enhetskoordinater utan nyare EUREF-FIN –koordinater. De känns igen på att östkoordinaterna börjar med nummer 8 istället för 3 och de är ett nummer kortare än enhetskoordinaterna. Hatikka kan inte avläsa EUREF-FIN-koordinater och därför bör de inte användas.

Varför frågas inte taxerarens ålder på blanketten?
Vi får veta åldern på registrerade taxerare från gamla pappersblanketter eller via centrala datasystemet. Därför behövs åldern inte rapporteras i varje taxering.

Varför finns inte arten X på listan?
Bara de vanligaste vinterfåglarna finns listade på blanketten. Övriga arter kan rapporteras på raderna för tilläggsarter i slutet av blanketten.

Varför räknar inte Hatikka automatiskt det totala individantalet?
När man själv blir tvungen att anteckna individer biotopmässigt och sedan kontrollera att det överensstämmer med totala individantalet sker det färre anteckningsfel.

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
2.11.2016