LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Ekologiska djurgårdar gagnar fåglar som häckar i jordbruksmiljö

16.5.2019

Med hjälp av sina jordbruksstöd strävar Europeiska unionen efter att förbättra naturens mångfald i jordbruksmiljöer. En ny finländsk studie visar att den enda stödformen som får fågelbestånden att växa är stöd till ekologiska djurgårdar.

Information om hökbon ska trygga häckningen

10.5.2019

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns.

Hjälp fladdermusforskare och bli insamlare för spillningsbanken

29.4.2019

En finländsk forskningsgrupp söker frivilliga för att samla in prover av fladdermusspillning i hela Norden. Undersökningen utreder klimatförändringens inverkan på fladdermössens reproduktion och diet. Anmäl dig före slutet av maj! 

Naturhistoriska centralmuseet lockade allt fler besökare 2018

26.4.2019

I fjol besökte allt som allt 266 000 naturvänner i olika åldrar Naturhistoriska centralmuseet Luomus besöksmål Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna.

Snart dags för sjöfågelinventering – taxeringen ger viktig information om sjöfågelpopulationerna

23.4.2019

Det viktigaste målet med sjöfågelinventeringen är att följa upp förändringarna i de häckande populationerna och kartlägga ändernas fortplantningsresultat i olika slags vattenområden och på olika håll i Finland.  

Hur kan insekternas tillbakagång motverkas? Insektteamet vid Luomus svarar

5.4.2019

Nyheterna om att insekterna minskar i antal oroar många. Experter ger svar på vad vi kan göra för insekterna.

Webbtjänst för hotbedömning av arterna i Finland publicerad

8.3.2019

En hotbedömning av arterna i Finland har gjorts för femte gången. De rödlistade arterna i Finland har sammanställts i boken Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja, som innehåller en bedömning av 22 500 arter som är hotade.

Den älds­ta kungs­ör­nen i Eu­ro­pa är fin­ländsk

25.2.2019

Den 34 år gamla kungsörnshonan som observerades i Finland i slutet av januari är född här och är troligen även den äldsta kungsörnen i Europa. I Finland ringmärks cirka hundra kungsörnsungar årligen. 

Klimatförändringarna påverkar flyttfåglarnas tidsschema i Europa och Nordamerika

20.2.2019

En färsk undersökning visar att flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren till både Europa och Kanada. Det här är en direkt följd av klimatets uppvärmning.

Luomus fick rekordmånga besökare 2017

7.2.2018

De delar av Naturhistoriska centralmuseet Luomus som är öppna för publiken – Naturhistoriska museet och de två botaniska trädgårdarna – hade sammanlagt 248 000 besökare i olika åldrar under fjolåret.

Pages