LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar

Alaskan syksy saapuu. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Naturhistoriska museet

Kaisaniemen kasvihuoneet. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Kajsaniemi botaniska trädgård

Kumpulan lampi. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Gumtäkt botaniska trädgård

 

Specialarrangemang

UPPDATERAD 5.8.2020: På grund av coronasituationen ordnas inga guidningar för tillfället. Information om guidningsutbudet under hösten 2020 publiceras senare.

Svenskspråkiga guidningar kan endast bokas per e-post opastukset@luomus.fi eller per telefon tel. 02941 28855 må, ti. och to. kl. 13–15. Du kan boka en finsk- eller engelskspråkig guidning på våra bokningssidor.

På hösten 2020 kan grupper som besöker museet självständigt boka besökstiden på förhand för att säkra sitt inträde. I augusti publiceras en länk till reservationssidorna, där gruppen kan boka en tid åt sig för att självständigt kunna besöka museet.   


Naturhistoriska centralmuseets guidningar

Naturhistoriska museet

Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker Naturhistoriska museet på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 7 €/pers., gruppledare har gratis inträde. För vuxengrupper (på över 15 pers.) som besöker museet uppbärs alltid inträdespriset 10 €/pers. också då gruppen bokat en guidning.

Kaisaniemi botaniska trädgård

Under våren 2020 ordnas inte svenskspråkiga guidningar i botaniska trädgårdarna. Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 5 €/pers., gruppledare har gratis inträde. För vuxengrupper (över 15 pers.) som besöker växthusen uppbärs alltid inträdespriset 8 €/pers. också då gruppen bokat en guidning.

Gumtäkt botaniska trädgård

Gumtäkt botaniska trädgård är öppen 2.6.–30.9.2020. Vi tar tyvärr inte emot nya guidningsbokningar för tillfället, men trädgården kan besökas på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 3 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden 4 €/pers., gruppledare har gratis inträde. Priset för vuxengrupper utan guidning (minst 15 pers.) är 5€/pers.


Bokning och kontaktuppgifter

Vissa guidningar ingår i inträdesbiljettens pris, men största delen är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Ni kan bekanta er med Luomus aktuella händelser och med visningar som ingår i inträdesbiljetten på Luomus händelsesidor (på finska). Avgiftsbelagda guidningar och verkstäder kan ni bekanta er med och boka via länkarna ovan. 

Mer information om guidade turer:

 • Per tel. 02941 28855 må, ti. och to. kl. 13–15. Under veckorna 8 (sportlov), 25-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-2 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande i svararen så ringer vi er tillbaka.
 • Per e-post: opastukset@luomus.fi

Ifall du har speciella önskemål beträffande besökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.


Priser

De listade priserna är för en guide / en grupp med max 15 personer. För större grupper än så behövs två eller flera guider / guidningar.

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vardagar 80 € (inkluderar inträdesavgifter)
 • Lördagar och söndagar 100 € (Inkluderar inträdesavgifter)

Priset inkluderar en guidad tur (55 min.) och inträdesbiljetterna. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

För verkstäder och specialguidningar är priset 100-160€ (inkluderar inträdesavgifter).

Övriga grupper

 • Vardagar 80 € + gruppinträdesavgifter.  Gruppinträdesavgifterna för Naturhistoriska museet är 10 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring, för Kajsaniemi växthusguidningar 8 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring och för trädgårdsguidningar i Gumtäkt 5 € / vuxen och 3€ / 3-17-åring. Under 3-åringar har gratis inträde.
 •  
 • Lördagar och söndagar 100 € gruppinträdesavgifter (se ovan).

Priset inkluderar en guidad tur (55 min.). Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.


Naturhistoriska museet

Guidningar tillgängliga på svenska under hösten 2020

På hösten 2020 begränsas guidningarnas gruppstorlek till max. 15 personer för att deltagarna tryggt kan följa med guidningen. Gruppen kan bekanta sig med utställningarna självständigt före eller efter guidningen.

Svenskspråkiga guidningar kan endast bokas per e-post opastukset@luomus.fi eller per telefon tel. 02941 28855 må, ti. och to. kl. 13–15. Du kan boka en finsk- eller engelskspråkig guidning på våra bokningssidor.

Giraffer i gymnasiet (55 min.)

Giraffer i gymnasiet är museets allmänna guidning. Under guideturen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med utställningarnas höjdpunkter. Guidningen grundar sig på specialutställningen ”Giraffer i gymnasiet” om museets historia.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.

Ett år i den finländska naturen (55 min.)

Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern.

Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: På hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 1–4):
  • naturen under de olika årstiderna
  • olika stadier i växters och djurs livscykler
  • växt-, svamp- och djurarter i den egna närmiljön
  • djurens och växternas fortplantning

Världens natur (55 min.)

Utställningen världens natur tar besökaren på en resa genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under turen presenteras växter och djur i olika miljöer på jordklotet, samt djur som är aktiva under olika dygnstider på Afrikas savanner. Tyngdpunkten ligger på djurens anpassningar till olika livsmiljöer. Guidningen är förlagd till Naturhistoriska museets utställning Världens natur.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Länge leve livet! (55 min.)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och koncentrerar oss på evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Temat behandlas i ljuset av de nyaste forskningsrönen. Under guidningen får vi bl.a. veta hur olika teorier under tidens gång fallit eller omvälvt vår uppfattning om t.ex. kontinentalplattornas rörelser. Vår kunskap om märkliga djurarter och dramatiska massutdöenden fördjupas vart efter att nya bevis uppdagas. Guideturen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Pris, skolor: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 7–9, gymnasium):
  • djurrikets uppkomst och utveckling
  • människans biologiska och kulturella evolution

Förändring i luften (55 min.)

Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, varav många djur och växter förekommer än idag i Finland. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på.

 • Pris, skolor: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: unga och vuxna (5-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.

Forskare för en timme! (55 min.)

”Forskare för en timme” är en interaktiv guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Under guidningen får barnen lösa forsknings- och observationsuppgifter om naturforskarnas arbete, vilket uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar… På guidningen får barnen bl.a. klassificera ryggradslösa djur i grupper och försöka identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i olika utställningarna på museet.

 • Målgrupp: förskolegrupper och skolelever på 1 och 2 klass
 • Pris, förskolor/skolor: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.

Dinosauriernas värld (55 min.)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med jättelika dinosaurier, men glömmer inte heller bort de minsta. Vi leker hovmästare och komponerar olika lunchmenyer för dem. Men vilka andra djur vill också slå sig ner vid samma matbord? Vi bekantar oss med dinosauriernas värld bl.a. genom att spela och röra på oss. Guidningen avslutas med en rituppgift.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris, daghem/förskolor: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: på hösten 2020 kan max. 15 personer delta på en guidning på grund av säkerhetsavstånden.

De fyra årstiderna (55 min.)

Hur smakar sommaren? Då simmar bävrarna i sjön och man kan inte undgå att höra myggornas ihärdiga surr. På sommaren hittar djuren lätt mat, men på hösten är situationen annan. Snart knastrar snön under tassarna och det är dags för skogsharen att byta till vinterpäls. Björnen kryper in i sitt ide och alla väntar på vårens ankomst. Under guidningen bekantar vi oss med våra fyra årstider och vad som sker i naturen under året. Turen avslutas i en verkstad, där barnen får trycka djurspår.

 • Målgrupp: daghem och förskolor (3-6 år)
 • Pris, daghem/förskolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris, andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 15, en grupp kan guidas åt gången

På programmet under andra tider

Spårlaboratoriet (1,5h) 

Den här verkstaden för med sig nya dimensioner i naturexkursionerna!

I verkstaden lär vi oss läsa och tyda de obetydligt små tecken som djusren lämnar efter sig. Vad vi får se är alltså spår, kacka, spybollar, ben och pälsstrån … Dessutom gör vi olika undersökningar och trycker ett spårlakan för klassen att ta med sig på exkursioner. Guidningen räcker 1,5 h inklusive verkstadsarbete och en titt på utställningen Finlands natur.

 

 • Pris skolor: 115 € (inkl. inträdesavgift)
 • Målgrupp: åk 1-6
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Anpassningens hjältar (50 min guidning + 30 min självständig del)

Kom med på forskningsresa till jordens klimatzoner. Upplev ett dygn på savannerna och undersök hur det naturliga urvalet fungerar. Det krävs anpassning för att hålla sig vid liv! Betrakta den mångfald som breder ut sig omkring dig och dra slutsatser om hur anpassningen till livsmiljön tar sig uttryck i djurens skepnad.

Guidningen äger rum på utställningen Världens natur på Naturhistoriska museet, och innehåller både en gemensam del ledd av en guide och en självständig del med forskning och observationer i smågrupper. Resultaten av dessa sammanställs sedan i skolan.

 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: Ansluter sig till läroplanerna åk. 5–6, kan anpassas enligt åldersgrupp för åk. 4–8.
 • Förhandsmaterial för läraren
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidning i trädgården i Kajsaniemi (55min.)

Kuva: Hanna Hyvönen, LUOMUSPå grund av undantagstillståndet kan guidningen inte bokas år 2020. 

Guidningen i Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuder ståtliga träd och blomsterprakt i en miljö med fascinerande historia. Under guidningen bekantar vi oss med trädgårdens förnyade delar inklusive sinnenas trädgård, stenparti, lav- och mossträdgårdarna samt evolutionsträdet. Evolutionsträdets grenar avslöjar hemligheterna i växternas släktskapsförhållanden och mångfald på ett unikt sätt.

 • Pris: under vardagar 80€, på veckoslut 100€.
 • Om gruppen besöker växthusen i samband med guidningen är växthusens inträdesavgift 7 €/vuxen. För läroanstaltsgrupper ingår växthusens intädesavgifter i guidningens pris. Gruppstorlek: rekommendation max 15 pers.

Guidning i växthusen i Kajsaniemi (55 min.)

På grund av undantagstillståndet kan guidningen inte bokas för sommaren 2020.

Under guidningen bekantar vi oss med bl.a. regnskogens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är ett spännande exempel på växternas anpassning till olika förhållanden.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö) + inträdesavgift 8 € / vuxen, 4 € / 3-17-åring, 5 € / studerande
 • Gruppstorlek: rekommendation max 15 pers.

Gumtäkt botaniska trädgård

Trädgården är öppen från maj till september.

Guidningen i trädgården i Gumtäkt (55 min.)

På grund av undantagstillståndet kan guidningen inte bokas år 2020.

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt: i den geografiska trädgården finns växter från Europa, Klippiga bergen i Nordamerika och exotiska Fjärran Östern. I kulturväxtträdgården växer prydnadsväxter som varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården. Sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä dig enligt vädret.

 • Pris, skolor/daghem: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgifter
 • Pris, andra grupper: 80€ (100€ lö-sö) + inträdesavgift 5 € / vuxen, 3 € / 3-17-åring, 4 € / studerande
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer

 

Ansvarig person: 
Laura Sandholm & Hanna Hyvönen
5.8.2020