LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar

Alaskan syksy saapuu. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Naturhistoriska museet

Kaisaniemen kasvihuoneet. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Kajsaniemi botaniska trädgård

Kumpulan lampi. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Gumtäkt botaniska trädgård

Mineraalikokoelmaa. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Mineralkabinettet

 • Mineralkabinettet är stängt

 

Till museet och trädgården i maj 2017

OBS! Naturhistoriska museet kan tyvärr inte erbjuda guidningar under veckorna 20, 21 och 22 på grund av stora besökarantal. Skolgrupper kan besöka museet på egen hand mellan 16.5. och 2.6. för gruppriset 80 €/grupp (max 30 elever per grupp). Grupper på under 20 elever kan köpa normala daghems- och skolgruppsbiljetter för 4 € / elev. Gruppledare har gratis inträde med gruppen. Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker museet på egen hand.

Till botaniska trädgården i Kajsaniemi erbjuds en äventyrlig guidning ”Nödlandning i tropikerna” samt den allmänna guidningen i växthusen. Nödlandning i tropikerna -guidningen kan bokas för tiden 2.5.–2.6. Bokningen kan göras längre ner på sidan, där hittas även vidare information om guidningen. Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand. Växthusbesök för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev, gruppledare gratis inträde.

NATURHISTORISKA CENTRALMUSEETS GUIDNINGAR

Naturhistoriska museet

Man kan boka guidningar till Naturhistoriska museet för tiden 6.6.31.8.2017. Bokningar kan göras via länken ovan. Om ni vill boka en guidning till hösten 2017 på förhand ber vi er kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifterna längre ner på sidan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker naturhistoriska museet på egen hand (daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev, över 18 år fyllda studerande 8 €/pers., gruppledare har gratis inträde).

Botaniska trädgårdarna

Till botaniska trädgården i Kajsaniemi erbjuds allmänna guidningen till växthusen för tom. den 22.6.2017 och för tiden 15.8.30.9.2017. Ni kan boka guidningar via bokningslänken till Kajsaniemi (ovan). Det ordnas inga guidningar till växthusen i Kajsaniemi under sommaren 2017 (23.6.-14.8.2017), däremot kommer en ny guidning till utomhusträdgården att ordnas inkommande sommar; mer information senare. Om ni vill boka en guidning till Kajsaniemi växthusen för hösten 2017, ber vi er kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifterna längre ner på sidan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand (daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev, över 18 år fyllda studerande 6 €/pers., gruppledare har gratis inträde).

Från den 2.5. till den 30.9.2016 erbjuds det guidningar till botaniska trädgården i Gumtäkt. Bokning för en guidning till Gumtäkts botaniska trädgård kan göras via länken ovan. Gumtäkt trädgård stängs den 30.9.

Bokning och kontaktuppgifter

Vissa guidningar ingår i inträdesbiljettens pris, men största delen är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Ni kan bekanta er med Luomus aktuella händelser och med visningar som ingår i inträdesbiljetten på Luomus händelsesidor (på finska). Avgiftsbelagda guidade visningar och verkstäder kan ni bekanta er med och boka via länkarna ovan. Vårens 2017 guidningar kommer till försäljning i december. Om ni vill boka en guidning till våren redan innan detta, ber vi er kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifterna under).

Mer information on guidade turer:

Per telefon tis.-tors. kl. 13–15 på numret 02941 28855 eller per e-post opastukset@luomus.fi. Under veckorna 8 (sportlov), 26-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 51-2 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande så ringer vi er tillbaka.

Ifall du har speciella önskemål beträffande museibesökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.

Priser

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

För läroanstalter är priset för en guidning 80€ (inkluderar en timmes guidad tur och inträdesavgifter). För verkstäder och specialguidningar är priset 100-160€ (inkl. inträdesavgift).

Av vuxenstuderandegrupper uppbärs förutom priset för guidningen även en inträdesavgift på 8 €/pers. till Naturhistoriska museet, 6 €/pers. till växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård och 3 €/pers. till Gumtäkts botaniska trädgård.

Övriga grupper

En timmes guidad visning från tisdag till lördag 80€ + inträdesavgifter för guidade grupper / pers. Guidningar på söndagar 100€ + inträdesavgifter för guidade grupper / pers. Fritt inträde för under 7-åriga då gruppen består av både vuxna och barn.


Naturhistoriska museet

Guidningar tillgängliga året runt

Kan nu bokas för tiden 6.6.31.8.2017

Giraffer i gymnasiet (1h)

Giraffer i gymnasiet är museets allmänna guidning. Under guideturen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med höjdpunkter i den förnyade museibyggnadens utställningar. Guidningen grundar sig på specialutställningen ”Giraffer i gymnasiet” om museets historia.

 • Pris: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Förändring i luften (45 min)

Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, många i Finland än idag, förekommande djur och växter. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på.

 • Pris: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: unga och vuxna (3-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25, en grupp kan guidas åt gången

Ett år i den finländska naturen (1h)

Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern.

Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Pris: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 1–4):
  • naturen under de olika årstiderna
  • olika stadier i växters och djurs livscykler
  • växt-, svamp- och djurarter i den egna närmiljön
  • djurens och växternas fortplantning

Världens natur (1h)

Utställningen världens natur tar besökaren på en resa genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under turen presenteras växter och djur i olika miljöer på jordklotet, samt djur aktiva under olika dygnstider på Afrikas savanner. Tyngdpunkten ligger på djurens anpassningar till olika livsmiljöer. Guideturen är förlagd till Naturhistoriska museets utställning Världens natur.

 • Pris: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Gruppstorlek: för läroanstalter max 25, för vuxengrupper max 30.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Länge leve livet! (1h)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och koncentrerar oss på evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Temat behandlas i ljuset av de nyaste forskningsrönen. Under guidningen får vi bl.a. veta hur olika teorier under tidens gång fallit eller omvälvt vår uppfattning om t.ex. kontinentalplattornas rörelser. Vår kunskap om märkliga djurarter och dramatiska massutdöenden fördjupas vart efter att nya bevis uppdagas. Guideturen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Pris: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 7–9, gymnasium):
  • djurrikets uppkomst och utveckling
  • människans biologiska och kulturella evolution

Dinosauriernas värld (1h)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med jättelika dinosaurier, men glömmer inte heller bort de minsta. Vi leker hovmästare och komponerar olika lunchmenyer för dem. Men vilka andra djur vill också slå sig ner vid samma matbord? Vi bekantar oss med dinosauriernas värld bl.a. genom att spela och röra på oss. Guidningen avslutas med en rituppgift.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

På programmet under andra tider

Spårlaboratoriet (1,5h)

Den här verkstaden för med sig nya dimensioner i naturexkursionerna!

I verkstaden lär vi oss läsa och tyda de obetydligt små tecken som djusren lämnar efter sig. Vad vi får se är alltså spår, kacka, spybollar, ben och pälsstrån … Dessutom gör vi olika undersökningar och trycker ett spårlakan för klassen att ta med sig på exkursioner. Guidningen räcker 1,5 h inklusive verkstadsarbete och en titt på utställningen Finlands natur.

 • Pris: 100€ (inkl. inträdesavgift)
 • Målgrupp: åk 1-6

Anpassningens hjältar (50 min guidning + 30 min självständig del)

Kom med på forskningsresa till jordens klimatzoner. Upplev ett dygn på savannerna och undersök hur det naturliga urvalet fungerar. Det krävs anpassning för att hålla sig vid liv! Betrakta den mångfald som breder ut sig omkring dig och dra slutsatser om hur anpassningen till livsmiljön tar sig uttryck i djurens skepnad.

Guidningen äger rum på utställningen Världens natur på Naturhistoriska museet, och innehåller både en gemensam del ledd av en guide och en självständig del med forskning och observationer i smågrupper. Resultaten av dessa sammanställs sedan i skolan.

 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: Ansluter sig till läroplanerna åk. 5–6, kan anpassas enligt åldersgrupp för åk. 4–8.
 • Förhandsmaterial för läraren
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

De fyra årstiderna (1h)

Hur smakar sommaren? Hur låter vintern? Under guideturen bekantar vi oss med våra fyra årstider via djuren och växterna. Vi kommer bl.a. att träffa på bekanta djur såsom björnar, bävrar, älgar, ekorrar, tranor och flyttfåglar. Turen avslutas vid en verkstad, där vi utför en uppgift om en årstid.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidning i växthusen i Kajsaniemi

Kan bokas tom. den 22.6.2017 och för tiden 15.8.30.9.2017.

Under guidningen bekantar vi oss med regnskogens, savannens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är spännande exempel på växters anpassning till olika förhållanden. I Palmsalen ligger världen största frö och väntar på att grobladen från dubbelkokosnöten (Lodoicea maldivica) skall visa sig.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
  • Under växthusens öppethållningstider 80€ + inträdesavgift 6 €/person
  • Övriga tider 100€ + inträdesavgifter 6 €/person
  • Skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Nödlandning i tropikerna 

endast i maj (2.5.2.6.2017)

Den här guidningen leder er grupp från mangroveträsken till öknen där solen gassar och till slut till dunklet i en tropisk regnskog. Växtvärlden bjuder på både skydd och näring, men också på dödligt giftiga kemikalier. Kan ni välja rätt? Under resan möter vi också rörliga växter och stryparfikon och dessutom matar vi köttätande växter!

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
  • Tisdag-lördag under öppethållningstider 80€ + inträdesavgift 6 €/person
  • Övriga tider 100€ + inträdesavgifter 6 €/person
  • Skolor och daghem 80€ (inkl. inträdesavgifter)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

 

Gumtäkt botaniska trädgård

En egen guidning i trädgården (1h)

Från maj till september (2.5.–30.9.2017).

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt, från Europa, genom Nordamerika över klippiga bergen ända till Fjärran Östern och Japan. Under resan bekantar vi oss med växter från dessa olika områden.

I kulturväxtavdelningen växer vackra prydnadsväxter som har varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården, sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä er enligt vädret.

 • Guidningen kostar 80 € + inträdesavgift 3 €/person (skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter)
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer
Ansvarig person: 
Hasse Hyvärinen & Harri Sihvonen
19.5.2017