LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Guidningar

Alaskan syksy saapuu. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Naturhistoriska museet

Kaisaniemen kasvihuoneet. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Kajsaniemi botaniska trädgård

Kumpulan lampi. Kuva: Luomus/Marika Turtiainen
Gumtäkt botaniska trädgård

 

NATURHISTORISKA CENTRALMUSEETS GUIDNINGAR

Naturhistoriska museet

Guidningar till Naturhistoriska museet kan bokas fram till den 31.5.2018. Bokningar kan göras via länken ovan. Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker Naturhistoriska museet på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studeranden (år 2017 8 €/pers. och år 2018 7 €/pers.), gruppledare har gratis inträde.

Botaniska trädgårdarna

Till botaniska trädgården i Kajsaniemi erbjuds allmänna guidningen till växthusen fram till den 31.5.2018 och guidningen Nödlandning i tropikerna i maj. Den allmänna guidningen i utomhusträdgården kommer till salu i mars 2018 för sommaren 2018. Ni kan boka guidningar via bokningslänken till Kajsaniemi (ovan). Förhandsanmälning är inte nödvändig för grupper som besöker växthusen på egen hand. Inträdespris för daghems- och skolgrupper utan guidning: 4 €/elev (också för under 7-åriga), över 18 år fyllda studerande (år 2017 6 €/pers. och år 2018 5 €/pers.), gruppledare har gratis inträde.

Mellan 2.5.-30.9.2017 erbjuds det guidningar till botaniska trädgården i Gumtäkt (kommer till försäljningi i mars 2018). Bokning för en guidning till Gumtäkts botaniska trädgård kan göras via länken ovan. Gumtäkt trädgård stängs 30.9.

Bokning och kontaktuppgifter

Vissa guidningar ingår i inträdesbiljettens pris, men största delen är avgiftsbelagda och måste bokas på förhand. Ni kan bekanta er med Luomus aktuella händelser och med visningar som ingår i inträdesbiljetten på Luomus händelsesidor (på finska). Avgiftsbelagda guidningar och verkstäder kan ni bekanta er med och boka via länkarna ovan. Sommarens 2018 guidningar kommer till försäljning i mars. Om ni vill boka en guidning till sommaren redan innan detta, ber vi er kontakta oss per e-post eller telefon (kontaktuppgifterna under).

Mer information om guidade turer:

Per telefon tis.-tors. kl. 13–15 på numret 02941 28855 eller per e-post opastukset@luomus.fi. Under veckorna 8 (sportlov), 26-31 (sommarlov), 42 (höstlov) och 52-1 (jul och ny år) har vi inte telefonjour men ni kan lämna ett meddelande så ringer vi er tillbaka.

Ifall du har speciella önskemål beträffande museibesökets innehåll, berätta om det när du bokar guidningen. Berätta också på förhand om din grupp eller medlemmar i din grupp har specialbehov i fråga om rörelse, observation eller inlärning.

Priser

Läroanstalter

Daghem, låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vardagar 80 € (inkluderar inträdesavgifter)
 • Lördagar och söndagar 100 € (Inkluderar inträdesavgifter)

Priset inkluderar en timmes guidad tur och inträdesbiljetterna. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

För verkstäder och specialguidningar är priset 100-160€ (inkluderar inträdesavgifter).

Övriga grupper

 • Vardagar 80 € + gruppinträdesavgifter.  Gruppinträdesavgifterna för Naturhistoriska museet är 11 € / vuxen, 7 € / 7-17-åring, för Kajsaniemi växthusguidningar 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring och för trädgårdsguidningar i Gumtäkt 4 € / vuxen och 3€ / 7-17-åring. Det är gratis inträde för barn under 7-åriga i alla våra besöksmål, då guidningsgruppen består av både vuxna och barn.
 • Lördagar och söndagar 100 € gruppinträdesavgifter (se ovan).

Priset inkluderar en timmes guidad tur. Dessutom kan gruppen bekanta sig med utställningarna på egen hand före och/eller efter guidningen.

Naturhistoriska museet

Guidningar tillgängliga året runt

Kan nu bokas fram till den 31.5.2018 (förutom för jul/nyår 18.12.2017-8.1.2018 och skolornas sportlov 19.2.-4.3.2018).

Giraffer i gymnasiet (1h)

Giraffer i gymnasiet är museets allmänna guidning. Under guideturen går vi igenom de färgrika skedena i museibyggnadens historia och bekantar oss med höjdpunkter i den förnyade museibyggnadens utställningar. Guidningen grundar sig på specialutställningen ”Giraffer i gymnasiet” om museets historia.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Förändring i luften (45 min)

Guidningen i utställningen Förändring i luften för besökaren från det förflutna till framtiden. Under turen berättas det om vilken inverkan ett föränderligt klimat har på vår nordiska natur och vilka medel vi har för att anpassa oss till den pågående förändringen. Som stjärnor i historien är förlorarna i den senaste klimatförändringen – ullhåriga mammuten, grottlejonet, jättehjorten – och närvarande är även vinnarna, många i Finland än idag, förekommande djur och växter. Under guidningen presenteras det hur man forskar i klimatförändringar och vad man tills vidare fått reda på.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: unga och vuxna (3-klass och uppåt)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25, en grupp kan guidas åt gången

Ett år i den finländska naturen (1h)

Våren fylls av fortplantning och ungar, sommaren är den sjudande tillväxtens tid. På hösten samlar djuren reservnäring och förbereder sig för att klara vintern.

Under guidningen vandrar vi genom Finlands natur från söder till norr under olika årstider. Samtidigt bekantar vi oss med en mängd djur- och växtarter, och får höra om unika överlevnadshistorier. Guideturen är förlagd till utställningen Finlands natur.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 1–4):
  • naturen under de olika årstiderna
  • olika stadier i växters och djurs livscykler
  • växt-, svamp- och djurarter i den egna närmiljön
  • djurens och växternas fortplantning

Världens natur (1h)

Utställningen världens natur tar besökaren på en resa genom fem klimatzoner från arktiska Grönland till tropiska Borneo. Under turen presenteras växter och djur i olika miljöer på jordklotet, samt djur aktiva under olika dygnstider på Afrikas savanner. Tyngdpunkten ligger på djurens anpassningar till olika livsmiljöer. Guideturen är förlagd till Naturhistoriska museets utställning Världens natur.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Guidningen kan bokas för en grupp i taget.
 • Gruppstorlek: för läroanstalter max 25, för vuxengrupper max 30.
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp

Länge leve livet! (1h)

Under guidningen färdas vi genom livets historia och koncentrerar oss på evolutionen som en kraft som formar levande organismer. Temat behandlas i ljuset av de nyaste forskningsrönen. Under guidningen får vi bl.a. veta hur olika teorier under tidens gång fallit eller omvälvt vår uppfattning om t.ex. kontinentalplattornas rörelser. Vår kunskap om märkliga djurarter och dramatiska massutdöenden fördjupas vart efter att nya bevis uppdagas. Guideturen är förlagd till utställningen Livets historia.

 • Pris: 80€ (100€ lö-sö) + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Pris skolor: 80€ (100€ lö-sö), inkl. inträdesavgift
 • Målgrupp: kan anpassas enligt åldersgrupp
 • Ansluter sig till läroplanerna (åk 7–9, gymnasium):
  • djurrikets uppkomst och utveckling
  • människans biologiska och kulturella evolution

Forskare för en timme! (1h)

”Forskare för en timme” är en guidning för förskolegrupper och skolelever på första och andra klass. Barnen får olika uppgifter som lär dem mer om naturforskarnas arbete och uppmuntrar dem att på egen hand utforska naturen och sin omgivning. Alltid finns det inte ett rätt svar … På guidningen delar man bl.a. in ryggradslösa djur i grupper och försöker identifiera fåglar utgående från fjädrar som de lämnat efter sig. Guidningen sker i de olika utställningarna i museet.

 • Målgrupp: förskolegrupper och skolelever på 1 och 2 klass
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25 pers.
 • En grupp kan guidas åt gången

Dinosauriernas värld (1h)

På en tur med små forskningsresande bekantar vi oss med jättelika dinosaurier, men glömmer inte heller bort de minsta. Vi leker hovmästare och komponerar olika lunchmenyer för dem. Men vilka andra djur vill också slå sig ner vid samma matbord? Vi bekantar oss med dinosauriernas värld bl.a. genom att spela och röra på oss. Guidningen avslutas med en rituppgift.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

På programmet under andra tider

De fyra årstiderna (1h)

Erbjuds NU för tiden 9.1.-2.2.2018. och 17.4.-1.6.2018.

Hur smakar sommaren? Hur låter vintern? Under guideturen bekantar vi oss med våra fyra årstider via djuren och växterna. Vi kommer bl.a. att träffa på bekanta djur såsom björnar, bävrar, älgar, ekorrar, tranor och flyttfåglar. Turen avslutas vid en verkstad, där vi utför en uppgift om en årstid.

 • Målgrupp: daghem (3-6 år)
 • Pris daghem/skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Spårlaboratoriet (1,5h)

Erbjuds NU för tiden 6.2-16.2.2018! (Endast i februari)

Den här verkstaden för med sig nya dimensioner i naturexkursionerna!

I verkstaden lär vi oss läsa och tyda de obetydligt små tecken som djusren lämnar efter sig. Vad vi får se är alltså spår, kacka, spybollar, ben och pälsstrån … Dessutom gör vi olika undersökningar och trycker ett spårlakan för klassen att ta med sig på exkursioner. Guidningen räcker 1,5 h inklusive verkstadsarbete och en titt på utställningen Finlands natur.

 • Pris: 115 € (inkl. inträdesavgift)
 • Målgrupp: åk 1-6

Anpassningens hjältar (50 min guidning + 30 min självständig del)

Erbjuds NU för tiden 13.3.-29.3.2018.

Kom med på forskningsresa till jordens klimatzoner. Upplev ett dygn på savannerna och undersök hur det naturliga urvalet fungerar. Det krävs anpassning för att hålla sig vid liv! Betrakta den mångfald som breder ut sig omkring dig och dra slutsatser om hur anpassningen till livsmiljön tar sig uttryck i djurens skepnad.

Guidningen äger rum på utställningen Världens natur på Naturhistoriska museet, och innehåller både en gemensam del ledd av en guide och en självständig del med forskning och observationer i smågrupper. Resultaten av dessa sammanställs sedan i skolan.

 • Pris skolor: 80€, inkl. inträdesavgift
 • Pris andra grupper: 80€ + guidade gruppers inträdesavgifter
 • Målgrupp: Ansluter sig till läroplanerna åk. 5–6, kan anpassas enligt åldersgrupp för åk. 4–8.
 • Förhandsmaterial för läraren
 • Gruppstorlek: max 25, en grupp kan guidas åt gången

Kajsaniemi botaniska trädgård

Guidning i trädgården i Kajsaniemi

Erbjuds för tiden 1.5.-30.9.2018 (mellan 11.6. och 26.8. kan tyvärr endast finskspråkiga guidningar ordnas).Kuva: Hanna Hyvönen, LUOMUS

Guidningen i Kajsaniemi botaniska trädgård erbjuder ståtliga träd och blomsterprakt i en miljö med fascinerande historia. Under guidningen bekantar vi oss med trädgårdens förnyade delar inklusive sinnenas trädgård, stenparti, lav- och mossträdgårdarna samt evolutionsträdet. Evolutionsträdets grenar avslöjar hemligheterna i växternas släktskapsförhållanden och mångfald på ett unikt sätt.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
 • Under vardagar 80€, på veckoslut 100€.
 • Om gruppen besöker växthusen i samband med guidningen är växthusens inträdesavgift 7 €/pers. För läroanstaltsgrupper ingår växthusens intädesavgifter i guidningens pris. Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Guidning i växthusen i Kajsaniemi

Erbjuds fram till den 31.5.2018 (förutom under växthusens serviceveckor 12.3.-29.3.2018 och påsken 30.3.-2.4.).

Under guidningen bekantar vi oss med regnskogens, savannens och öknens mångsidiga växtlighet. Guidningen innefattar berättelser och information om kakaoträdet, bananen samt övriga bekanta nyttoväxter. Köttätande växter är spännande exempel på växters anpassning till olika förhållanden. I Palmsalen ligger världen största frö och väntar på att grobladen från dubbelkokosnöten (Lodoicea maldivica) skall visa sig.

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
 • Tisdag-fredag 80€ + inträdesavgift 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Lördag-söndag och utanför öppethållningstider 100€ + inträdesavgifter 7 €/vuxen, 5 € / 7-17-åring 
 • Skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

Nödlandning i tropikerna 

Erbjuds NU för tiden 2.5.-31.5.2018 (endast i maj!)

Den här guidningen leder er grupp från mangroveträsken till öknen där solen gassar och till slut till dunklet i en tropisk regnskog. Växtvärlden bjuder på både skydd och näring, men också på dödligt giftiga kemikalier. Kan ni välja rätt? Under resan möter vi också rörliga växter och stryparfikon och dessutom matar vi köttätande växter!

 • Guidningens längd: 1h
 • Pris:
  • Tisdag-fredag 80€ + inträdesavgift 7 € / vuxen, 5 € / 7-17-åring 
  • Läroanstalter 80€ (inkl. inträdesavgifter)
 • Gruppstorlek: rekommendation max 25 pers.

 

Gumtäkt botaniska trädgård

Guidningen i trädgården i Gumtäkt (1h)

Kommer till salu i Mars för tiden 2.5.–30.9.2018.

I Gumtäkt kan du göra en resa jorden runt, från Europa, genom Nordamerika över klippiga bergen ända till Fjärran Östern och Japan. Under resan bekantar vi oss med växter från dessa olika områden.

I kulturväxtavdelningen växer vackra prydnadsväxter som har varit populära i herrgårdar på 1800-talet, läkemedelsväxter ordnade efter vilka krämpor de använts för och en härlig samling olika ätliga växter.

Under guidningen får du en bra helhetsbild av de olika avdelningarna i den 6 ha stora trädgården, sammanlagt går vi ca 1 km ute så klä er enligt vädret.

 • Guidningen kostar 80 € + inträdesavgift 3 €/person (skolor och daghem 80€, inkl. inträdesavgifter)
 • Vi rekommenderar grupper på maximalt 30 personer
Ansvarig person: 
Hasse Hyvärinen & Harri Sihvonen
10.3.2018