LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Gumtäkt botaniska trädgård

Gumtäkt botaniska trädgård

Trädgården och cafét i Gumtäkt är stängda fram till maj 2022. 

Trädgården är avgiftsbelagd och inträdesbiljetter kan köpas i cafét. I cafét betjänas ni av Sommarcafé Kumpus personal (kahvilakumpu@gmail.com, tel. 0400 170 520). 


Öppettider

Trädgården och cafét i Gumtäkt är öppna tisdag till söndag (stängt på måndagar och under midsommaren) klockan 11–18.

Utgång fram till kl. 20 via roterande porten (obs! det är inte möjligt att ta barnvagn eller rullstol genom roterande porten).

Avvikande öppettider 

Torsdag före midsommar   to. 24.6.2021    öppet 11–15
Midsommar   fr. 25.6.–må. 28.6.2021    stängt

Inträdesavgifter

Trädgården är avgiftsbelagd enligt avgifterna nedan. Man kan betala med kontanter, bankkort, kreditkort (Visa, Visa Electron och MasterCard), Smartums sedlar (kombinerade motions- och kultursedel samt lunchsedel), Edenreds kultur- (Virike) och lunchsedlar (Lounari) samt Edenred-kort. Det går inte att betala med museikort. Grupper kan också betala inträdet med faktura. Fakturan ifylls då ni anländer till trädgården. Reservera med faktureringsuppgifter (inklusive FO-nummer för registrerade föreningar och företag). Faktureringstillägget är 8 €.

Normala avgifter
Vuxna 9 €
Rabattgrupper 7 €
Pensionärer  
Arbetslösa  
Beväringar  
Personal av Helsingfors universitet / Medlemmar av Helsingfors universitets alumngemenskap  
Studeranden 5 €
Barn 7–17 år 5 €
Familjbiljett (gemensam biljett för max. 2 vuxna och max. 4 barn) 23 €
   
Gratisgrupper – gratis inträde, anmäl dig vid kassan
Barn under 7 år (OBS! Dagisgrupper är avgiftsbelagda)
Gruppledare
Assistenter för handikappade  
Veteraner  
Personer med Press-kort  
Personer med ICOM-kort  
Biologistuderande av Helsingfors universitet  
Daghems-, grundskole-, gymnasie- och yrkesskolelärare  
Medlemmar av Botaniska trädgårdens vänner rf. (förmån med medlemskort)  
Säsongkort
Säsongkort till Gumtäkt botaniska trädgård
Ett personligt säsongkort till Gumtäkt botaniska trädgård, gäller från inköpsdagen (maj) till säsongens slut 30.9.
31 €
Inträdesavgifter för grupper
Grupper på minst 15 vuxna 6 €/person
Daghems-, familjdagvårds- och skolgrupper. Gäller alla elever i åldern 0-17 år. Gruppledarna har gratis inträde. 3,5 €/person
Priser för grupper som deltar på en guidning
För läroanstaltsgrupper är inträdesavgifterna inkluderade i guidningens pris. Gäller för daghems-, skol-, gymnasie- och yrkesläroanstaltsgrupper.  
   
Vuxengrupper (vuxna och pensionärer)      6 €/person
Studeranden 5 €/person
Barn, inte läroanstaltsgrupper:  
0-2-åringar (tillsammans med vårdnadshavare) gratis
3-17-åringar (barngrupper eller barn i grupper som består av både vuxna och barn) 3,5 €/person

 


Läge och trafikförbindelser

Botaniska trädgården i Gumtäkt ligger drygt fyra kilometer från Helsingfors centrum nära Gumtäkt kampus. Trädgården har en ingång vid Jyränkövägen 2. Promenadporten vid Gumtäktsstråket är stängd (se kartan nere). Noggrannare ankomstinstruktioner hittar ni nedan.

 

Visa Gumtäkt botaniska trädgård på en större karta.

Kollektivtrafik

De bussar som går längs Tavastvägen (serien på 70 och 700) stannar vid Gumtäkts kampusområde. Från hållplatserna är det ca 500 meter att gå till trädgården.

De bussar som går längs med Backasgatan (en del av bussarna i serien på 60 och 600) stannar vid cykelstadions, Velodromens, hållplats, varifrån det är ca 1000 meter att gå till porten vid Jyränkövägen.

Spårvagnarna 6 och 8 stannar på Tavastvägen Från hållplatsen är det ca 500 meter att gå till trädgården.

Cyklar

Det finns ett cykelställ utanför porten vid Jyränkövägen.

Parkering

Det finns 8 st. (4 h) parkeringsplatser för personbilar och 1 bussplats reserverade för trädgårdens besökare framför ingången till trädgården (Jyränkövägen 2). Man kan också försöka hitta parkeringsplatser för personbilar uppe på Gumtäkts kampus (Pehr Kalms, Ernst Lindelöfs, Gustaf Hällströms eller Väinö Auers gator). Från kampusområdet kommer man till trädgården längs en förbommad sandväg som löper förbi acceleratorlaboratoriet i rödtegel. Det finns också några platser under Tavastvägens bro. Bussar kan parkeras på parkeringsplatsen nära huvudporten.

Så här kommer du till trädgården i Gumtäkt

Från centrumhållet:

 • Vänd till höger från Tavastvägen in på Gäddviksgatan (där finns en skylt). Korsningen är den första efter Sturegatans korsning och kommer strax efter Pauluskyrkan till vänster.
 • Vänd genast till vänster (där finns en skylt)
 • Kör rakt fram tills vägen tar slut (där finns en skylt)
 • Kör över den lilla bron
 • Vänd till vänster under Tavastvägen förbi Skateparken. Vägen svänger något mot höger över den gamla järnvägen (rälsen är redan avlägsnad men skyltarna finns kvar) och sedan mot vänster upp för en backe fram till trädgårdens huvudport

Från norr:

 • Efter korsningen vid Arabiastranden börjar bron, som du kör över
 • Vänd genast efter bron till höger (skylten syns dåligt bakom växtligheten)
 • Vägen gör en sväng under Tavastvägens bro
 • Vänd till vänster vid den första korsningen
 • Över den lilla bron (en skylt finns)
 • Vänd till vänster under Tavastvägens bro (du åker två gånger under Tavastvägen)
 • Fortsätt förbi skateparken och över den gamla järnvägen
 • Vägen svänger något mot höger över den gamla järnvägen (rälsen är redan avlägsnad men skyltarna finns kvar) och sedan mot vänster upp för en backe fram till trädgårdens huvudport

Butik och kundbetjäning

Trädgården och cafét i Gumtäkt håller öppet under sommarsäsongen. Vi har stängt på måndagar och under midsommaren. Utgång fram till kl. 20 via roterande porten (obs! det är inte möjligt att ta barnvagn eller rullstol genom roterande porten).

Inträdesbiljetter till trädgården kan köpas i cafét (Kahvila Kumpu, kahvilakumpu@gmail.com tel. 0400 170 520).

Om ni vill boka utrymmen eller är intresserade av bjudningar i Sommarcafé Kumpu kan ni skicka förfrågningar för sommaren 2021 per e-post till kahvilakumpu@gmail.com.

Guidningar kan bokas via Luomus Guidningar -webbsidan, per e-post opastukset@luomus.fi eller per telefon 02941 28855 (må. och to. kl. 13-15, ingen telefonjour under skollov). Det ordnas endast finskspråkiga guidningar under sommaren 2021.


Praktiska tips

Kuva: Mikko Paartola

Kartan

Se kartan här.

Picknick?

Man får ha picknick på de klippta gräsmattorna i trädgården. Man måste bara akta planteringarna och städa upp efter sig.

Händelser

Besöka geologiska samlingarna i Gumtäkt botaniska trädgård.

Luomus händelsesidor (på finska)

Fotografering

Det är tillåtet att fotografera för eget bruk. Ifall bilderna publiceras
ska platsen nämnas.
Om det gäller fotografering för kommersiella ändamål måste man avtala om saken separat.

Förbjudet

Det är förbjudet att röra vid samlingsväxterna och att ta delar av växterna hem. Det finns både giftiga och hudirriterande växter
bland dem.

Man får inte cykla, jogga, rasta hundar (hundförbudet gäller inte ledarhundar), simma, grilla eller uppträda berusad i trädgården.


Tillgänglighet

Gumtäkt botaniska trädgård är tillgänglig för personer i rullstol och för personer med barnvagn under öppethållningstiderna. 

 • Gumtäkt botaniska trädgård är ett besöksmål för Funktionshinderkortet.
 • Trädgårdens port hålls öppen ti–sö kl. 11–18, varefter utgång sker genom en roterande port senast kl. 20. Det är dock inte möjligt att ta sig ut med barnvagn eller rullstol via den roterande porten.
 • Stigarna i trädgården är grusbelagda. I trädgården förekommer också branta backar, men dessa kan undvikas via långsamt stigande rutter. Reservera rikligt med tid för besöket.
 • Kafét är tillgängligt för rullstolar och barnvagnar, men utrymmen är trånga. I kafébyggnaden finns en handikapptoalett med ett skötbord.
 • Mineralsamlingarna finns i Gumtäkt herrgård, vars utrymmen till stor del inte är tillgängliga för rullstol och barnvagn.
 • Assistenter har gratis inträde.
 • Ledar- och assistenthundar är välkomna till trädgården.
 • Trädgården saknar hinderfri parkering. De närmaste parkeringsplatserna finns utanför porten (Jyränkövägen 2).

Tag kontakt med cafét (tel. puh. 0400 170 520) om du har frågor om tillgänglighet eller besöket överlag – vi hjälper gärna!

 

Ansvarig person: 
Laura Sandholm
11.10.2021