LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

20.3.2020
Luomus

Finlands regering har rekommenderat att alla museer hålls stängda till 13.4.2020. 

Undantagstillståndet påverkar Luomus besöksmål enligt följande (uppdaterad 17.3):

  • Naturhistoriska museet är stängt åtminstone till 13.4.2020.
  • Växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård är stängda åtminstone till 13.4.2020
  • Uteträdgården i Kajsaniemi är tills vidare öppen varje dag kl. 9–20.
  • Alla dagar med gratis inträde till Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård inhiberas tills vidare.
  • Alla evenemang inhiberas till 31.5.2020.
  • Nya guidade besök bokas inte in tills vidare och tidigare bokade guidningar inhiberas till 31.5.2020. Vi kontaktar alla som bokat guidade besök.
  • Nya lokalbokningar och fotograferingar tas inte emot och tidigare bokningar avbokas till 31.5.2020.

Ytterligare information om Helsingfors universitets riktlinjer finns på universitets webbplats.