LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Sjöfågeltaxering

Sjöfågeltaxeringen görs från standardiserade inventeringspunkter eller längs med en inventeringsslinga invid stranden. Inventeringsslingan räknas till fots eller med båt. I taxeringen inventeras ett vattenområde på en sjö, ett träsk eller en havsvik. Taxeringen utförs två gånger i maj och med två veckors mellanrum. Sjöfågeltaxeringen kan också göras från ett fågeltorn. På kartan i slutet av sidan finns alla observationsområden för sjöfågeltaxeringen utmärkta. Du kan medverka i taxeringen genom att välja en passiv rutt från kartan eller alternativt kan du grunda ett eget taxeringsområde.

I sjöfågeltaxeringen ingår lommar, doppingar, änder, måsar och sothöna. Resultaten används för att uppfölja sjöfågelbestånd och deras livsmiljöer. Dessutom är de till nytta inom planering av jaktvård och populationsskattning. Naturresursinstitutet LUKE koordinerar också nationella sjöfågeltaxeringar, men de är avsedda för jägare och inkluderar våra allmännaste viltsjöfåglar. Luomus och LUKEs sjöfågeltaxeringsresultat kombineras till en riksomfattande sjöfågeluppföljning.

Blanketter

Det enklaste sättet att rapportera taxeringsresultat är att fylla i blanketten (Vesilintu.xls) nedan. För att Excel-blanketten skall fungera måste din dator ha internet-förbindelse och ett nedladdat Excel-program. I Excel-blanketten ifylls samma uppgifter som på pappersblanketten. Om du så vill kan du också fylla en pappersblankett som sedan sparas i elektronisk format av Fågeluppföljningen i Naturhistoriska museet. En utskrivbar taxeringsblankett (PDF) finns nedan. Returnera taxeringsblanketterna senast i mitten av juni till Fågeluppföljningen.

Sjöfåglarnas taxeringsområden på karta

 

På nedanstående karta har alla taxeringsområden (vars exakta läge känns till) från 1986-2016 samlats. Nya taxeringspunkter syns inte genast på kartan utan uppdateras dit under samma år som de grundats. Under de senaste åren har 250-300 punkter årligen deltagit i sjöfågeltaxeringen. År 2016 deltog ca 360 punkter. Ta kontakt med Fågeluppföljningen ifall du hittar fel på kartan.

Aktiva taxeringsområden (inventerade under de tre senaste åren) är utmärkta som blå symboler, passiva som ljusröda. Om kartan inte syns kan du granska den här: http://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

Sjöfågeltaxeringsresultat (på finska) kan granskas på Fågeluppföljningens forskningssidor.

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
19.4.2017