LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Zoologiska enheten

Kontaktuppgifter

Team

Djurriketeamet

Teamledare
Väinölä, Risto förste intendent

Aleixo, Alexandre intendent
Andersson, Roni konservator
Cardoso, Pedro intendent
Granroth, Janne museimästare
Hildén, Martti museimästare
Hyytiäinen, Emma-Sofia museimästare
Laakkonen, Hanna koordinator för samlingarna
Lilley, Thomas intendent
Nylund, Katja museimästare
Pajunen, Timo museimästare
Puolakoski, Ari överkonservator

Insektteamet

Teamet har ansvar för de vetenskapliga samlingarna för insekter. Till teamet hör både forskare och teknisk personal. Forskarna publicerar taksonomisk och systematisk forskning rörande insekters artmångfald, utbredning och släktskap samt ger universitetsundervisning.  Till teamet hör också en laboratoriechef med ansvar för museets molekylärlaboratorium. Teamet deltar i digitaliseringen av samlingars insektmaterial. Teamet har kunskap och information om många insektgrupper för samhällets olika behov.

Anthaxia-suvun jalokuoriainen ruusunkukalla. Sardinia, 2008.Teamledare
Sihvonen, Pasi förste intendent
    
Albrecht, Anders intendent (Tuhat)
Biström, Olof professor, emeritus (Tuhat)
Heikkilä, Maria forskare
Kahanpää, Jere koordinator
Kaila, Lauri förste intendent
Malinen, Pekka museimästare
Mattila, Jaakko koordinator för samlingarna
Muona, Jyrki professor, emeritus
Paukkunen, Juho  museimästare
Rättel, Elvira museimästare
Sifverberg, Hans intendent, emeritus
Ståhls-Mäkelä, Gunilla laboratoriechef
Tarasov, Sergei intendent
Viljanen, Heidi museimästare
Vilkamaa, Pekka intendent, emeritus (Tuhat)

Artuppföljningsteamet, Ringmärkningsbyrån

Teamledare
Valkama, Jari intendent
    
Björklund, Heidi museimästare
Honkala, Juha museimästare
Lehikoinen, Aleksi intendent
Lehikoinen, Petteri museimästare
Niiranen, Seppo museimästare
Piha, Markus planerare

 

Ansvarig person: 
Aino Juslén
1.1.2020