LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Zoologiska enheten

Kontaktuppgifter

Team

Djurriketeamet

Teamledare
Väinölä, Risto förste intendent

Andersson, Roni konservator
Cardoso, Pedro intendent
Granroth, Janne museimästare
Hildén, Martti museimästare
Hyytiäinen, Emma-Sofia museibiträde
Nylund, Katja museimästare
Pajunen, Timo museimästare
Puolakoski, Ari överkonservator
Talman, Ritva museimästare
Weckman, Erik konservator

Insektteamet

Teamet har ansvar för de vetenskapliga samlingarna för insekter. Till teamet hör både forskare och teknisk personal. Forskarna publicerar taksonomisk och systematisk forskning rörande insekters artmångfald, utbredning och släktskap samt ger universitetsundervisning.  Till teamet hör också en laboratoriechef med ansvar för museets molekylärlaboratorium. Teamet deltar i digitaliseringen av samlingars insektmaterial. Teamet har kunskap och information om många insektgrupper för samhällets olika behov.

Anthaxia-suvun jalokuoriainen ruusunkukalla. Sardinia, 2008.Teamledare
Muona, Jyrki professor
    
Albrecht, Anders intendent (Tuhat)
Biström, Olof professor (Tuhat)
Kahanpää, Jere museimästare
Kaila, Lauri förste intendent
Koivunen, Anne museimästare
Kullberg, Jaakko museimästare
Malinen, Pekka museimästare (tjänstledig)
Mattila, Jaakko koordinator för samlingarna
Paukkunen, Juho  museimästare
Rättel, Elvira museimästare
Sifverberg, Hans intendent, emeritus
Ståhls-Mäkelä, Gunilla laboratoriechef
Teräväinen, Marianna doktorand
Tuomola, Aino doktorand
Vilkamaa, Pekka intendent (Tuhat)

Artuppföljningsteamet, Ringmärkningsbyrån

Teamledare
Valkama, Jari intendent
    
Björklund, Heidi museimästare
Fraixedas, Sara doktorand
Honkala, Juha museimästare
Kyheröinen, Eeva-Maria projektforskare
Lehikoinen, Aleksi intendent
Lehikoinen, Petteri museimästare
Meller, Kalle doktorand
Niiranen, Seppo museimästare
Pavon Jordan, Diego doktorand
Piha, Markus planerare

 

Ansvarig person: 
Aino Juslén
1.3.2017