Nyheter

Välkommen till festen!

Samlingarna vid Luomus zoologiska enhet flyttade till Norra Järnvägsgatan år 1923, och samtidigt bildades Naturhistoriska museet. I år firas museets hundraåriga historia på många olika sätt, bland annat med den nyöppnade utställningen Skogskalas. Utställningen är öppen under tiden 3.6.2023–29.12.2024.

Läs mera

Mera nyheter

Aktuellt

Elevuppgifter, Naturhistoriska museet

Forskningsresultat

Satellitpejling av rovfåglar

Satellitpeijling av bivråkar, havsörnar och fiskgjusar.

Finlands växter på kartan

 

Växtatlas

Grunden för Växtatlas eller utbredningskartorna för Finlands kärlväxter är växtdatabasen Kastikka, som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet. Redan i mitten av 1960-talet började man bilda växtdatabasen, och fram till maj 2013 hade cirka 5,7 miljoner växtobservationer lagrats i databasen.

A bug