LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Anders Albrecht

Intendentti, vastuullinen tutkija (PI)

Tutkimusaiheet

Tiedonlähteitä

Olen Kärpäset ja pistiäiset -tiimin intendentti, ja kokoelmavastuuseeni kuuluvat kotimaiset nivelkärsäiset sekä pienet hyönteislahkot. Tutkimukseni kohdistuu nivelkärsäisten taksonomiaan, levinneisyyteen ja suojeluun. Päähankkeeni tällä hetkellä on Suomen ja Pohjois-Euroopen kirvojen kuvitetun määritysoppaan tuottaminen. Kehittelen myös pehmeiden pikkueläinten kuivapreparointimenetelmiä. Pyrin parhaani mukaan myös popularisoimaan tutkimistani ja levittää tietoa mm. hyönteisistä, kasveista ja sienistä opiskelijoille ja kansalle mm. median ja opetuksen kautta.

Suomen ja Pohjois-Euroopan kirvojen määritysopas

Kirvat ovat kehittäneet tehokkaan järjestelmän tutkijoiden torjumiseen. Ne ovat pieniä, pehmeäruumiisia ja mielellän levittävät huhun, että ennen määritystä niitä on kirkastettava lipeällä,  levitettävä lasille ja niistä on otettava lukuisia tarkkoja mittoja. Käsillä olevan hankkeen päämäärä on tuottaa käsikirja minkä avulla kirvalajistomme salaisuuksiin pääee käsiksi ilman aikaavievää laboratoriotyöta ja kallista laitteistoa. Suurin osa maamme n. 480 kirvalajista on määritettävissä värityksen, ravintokasvin ja ns. habituksen perusteella. Suome lajiston lisäksi kirjaan tulee sisältymään yli 200 lähialueiden lajia. Hanke sai alkunsa PUTTE-rahoituksesta, ja on nyt kirjoitusvaiheessa.

Lasius niger, Trama troglodytes

Nivelkärsäisten ja pienten hyönteislahkojen Suomen lajiston seuranta ja uhanalaisuuden arviointi

Hemiptera-työryhmän vastuualueeseen kuuluvat nivelkärsäiset (Hemiptera), suorasiipiset (Orthoptera), pihtihäntäiset (Dermaptera), torakat (Blattodea), ripsiäiset (Thysanoptera), jäytiäiset (Psocoptera), verkkosiipiset (Neuroptera) ja kärsäkorennot (Mecoptera). Edellinen Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja julkaistiin vuonna 2010, ja seuraava arviointi tehdään vuonna 2020.
Rahoitus ja työpanostus: Ympäristöministeriö, LUOMUS, Turun yliopisto, Kuopion kaupungin museo, Metsähallitus.
Työryhmä: Anders Albrecht (LUOMUS, pj.), Petri Ahlroth (SYKE), Seppo Karjalainen (Metsähallitus), Jukka Kettunen (Kuopion kaupungin museo), Jani Kirjavainen (Tampereen hyönteiskerho), Ilpo Mannerkoski (SYKE), Keijo Mattila (Tampereen hyönteiskerho), Veikko Rinne (Turun yliopisto), Teemu Rintala (Metsähallitus, siht.), Guy Söderman (SYKE).

Elasmostethus interstinctus Chorthippus parallelus Boreus westwoodi

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Anders Albrecht
8.5.2014