LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Avoimet tietoaineistot

Luomuksen avoin data eliöiden levinneisyydestä ja runsaudesta.

Tietoaineistot

Luomuksen tietoaineistoja on kuvailtu myös avoindata.fi-palvelussa.

Lisätietoa aineistoista voi kysyä verkkotoimitukselta: www@luomus.fi

Aineisto Kuvaus Formaatti Käyttöoikeus
Kasviatlas Suomen putkilokasvien levinneisyyskartat ja lajiluettelot peninkulmaruuduittain.    HTML, kuvia Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva
Talvilintulaskennat Suomen talvilintulaskentojen tulokset reiteittäin vuodesta 1956 alkaen. JSON Aineiston esittämisestä tai käyttämisestä tieteellisessä julkaisussa tai kaupallisessa tarkoituksessa on sovittava erikseen Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Luonnontieteellinen keskusmuseo mainittava datalähteenä.
1. ja 2. lintuatlas 70- ja 80-luvuilla toteutettujen Suomen pesimälintujen levinneisyyskartoitusten aineisto. XML, JSON Creative Commons Nimeä
3. lintuatlas 2006–2010 toteutetun Suomen pesimälintujen levinneisyyskartoituksen kartat ja lajikuvaukset HTML, kuvia Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Tarttuva
Museonäytteet Museoon talletettujen eliönäytteiden keruu- ja määritystiedot. Sisältää myös tyyppinäytteitä. JSON  
Kokoelmien metatiedot Luomuksen tietoaineistojen ja kokoelmien kuvailutietoja. JSON  
GBIF:n data Havainto- ja kokoelma-aineistoja. Aineiston paikkatieto on karkeistettua. Osittain tarkistamatonta dataa. XML (Darwin Core) GBIF Data Use Agreement

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Mikko Heikkinen
21.2.2015