LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö

Kokoelmien digitointi on olennainen osa yksikön toimintaa. (Kuva: Salla Mehtälä)Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö tarjoaa tietoteknisiä palveluita tiedonhallintaan ja näytekokoelmien digitointiin. Luomuksen omien tutkijoiden lisäksi yksikkö palvelee laajaa sidosryhmäverkostoa kansallisen Lajitietokeskuksen puitteissa. Yhteistyötä tehdään kaikkien Suomen luonnontieteellisten museoiden, merkittävien kansallisten lajitietoa käsittelevien laitosten ja viranomaisten kanssa. Kehitämme myös palveluita luontoharrastajille ja seurantatutkimuksiin. Yksikkö osallistuu kansainvälisten biodiversiteetti-informatiikan verkostojen toimintaan.

Yksikön yhteystiedot.

Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö koostuu kolmesta tiimistä: Lajitietotiimistä, ICT-tiimistä ja Digitointitiimistä.

Lajitietotiimi

Lajitietotiimi vastaa Suomen Lajitietokeskuksen sidosryhmäsuhteista, toimii Lajitietokeskuksen linkkinä Luomuksen sisällä muiden yksiköiden ja tiimien välillä, suunnittelee lajitiedon hallinnassa tarvittavia palveluita, vastaa lajitietosisällöistä ja niiden laadusta Lajitietokeskuksessa, varmistaa tietojen yhdenmukaisen muodon, edistää ICT-tiimin kanssa tietojen käytettävyyttä, avustaa ICT-tiimiä Lajitietokeskuksen datahallinnassa, ylläpitää ja julkaisee Suomen kansallista lajiluetteloa, toimii Lajitietokeskuksen helpdeskinä sekä vastaa yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa Lajitietokeskuksen viestinnästä.

Tiiminvetäjä
von Bonsdorff, Tea — suojelusuunnittelija (myös kasvitieteiden yksikössä)

 • Heikkinen, Mikko — tietotekniikka-asiantuntija
 • Kuusijärvi, Anniina —  tietotekniikkasuunnittelija
 • Laiho, Eija-Leena —  tietotekniikkasuunnittelija
 • Morris, Will —  tietotekniikka-asiantuntija
 • Väisänen, Pave — tietotekniikkasuunnittelija
ICT-tiimi

ICT-tiimi vastaa Luomuksen ja Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, ylläpitää nimistöjen hallinnan työvälineitä, edistää eliölajistoa koskevan tiedon saavutettavuutta ja yhteiskäyttöä, vastaa kokoelmien digitoinnin tuloksena syntyneen aineiston mahdollisimman nopeasta siirtymisestä käyttöön Suomen Lajitietokeskuksen portaalin kautta yhteistyössä digitointitiimin kanssa, osallistuu alansa kansalliseen ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön, vastaa Luomuksen verkkosivujen teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa sekä vastaa yhteydenpidosta yliopiston tietotekniikkakeskukseen. ICT-tiimi ylläpitää Luomuksen yleisökohteissa olevia IT-laitteita. ICT-tiimi koostuu ohjelmistoalan ammattilaisista. 

Tiiminvetäjä
Piirainen, Esko  tietotekniikkapäällikkö 

 • Joro, Pedro —  tietotekniikka-asiantuntija
 • Lintulaakso, Kari — koordinaattori (myös luonnontieteiden yksikössä)
 • Lumme, Markus — tietotekniikkasuunnittelija
 • Mäkinen, Pyry —  tietotekniikka-asiantuntija
 • Pulkka, Robert — tietotekniikkasuunnittelija
 • Raitio, Olli —  tietotekniikka-asiantuntija
 • Rannisto, Meeri —  tietotekniikka-asiantuntija
 • Stolt, Ner — siviilipalvelushenkilö
 • Wu, Zhengzhe —  tietotekniikka-asiantuntija (myös digitointitiimissä)
   
Digitointitiimi

Digitointitiimi vastaa Luomuksen tieteellisten kokoelmien digitoinnista ja digitoi kokoelmia yhteistyössä kokoelmista vastaavien tiimien kanssa, tukee ICT-tiimiä kokoelmien digitoinnin tuloksena syntyneen aineiston siirtämisessä käyttöön Suomen Lajitietokeskuksen portaalin kautta, huolehtii digitoinnin resurssien tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta hyödyntämisestä tavoitteena edetä mahdollisimman nopeasti tavoitteessa digitoida kaikki kokoelmat, seuraa alansa kansainvälistä kehitystä sekä osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin digitointihankkeisiin. Monet digitointitiimin jäsenistä tekevät töitä myös jossakin muussa tiimissä eläin- tai kasvitieteen yksikössä.

Tiiminvetäjä
Koivunen, Anne digitointipäällikkö

 • Haapala, Jaana —  museomestari (myös kasvitieteen yksikössä)
 • Hirv, Terje — museomestari
 • Kahanpää, Jere —  koordinaattori (myös eläintieteen yksikössä)
 • Kohonen, Kio — museomestari
 • Laaka-Lindberg, Sanna —  koordinaattori (myös kasvitieteen yksikössä)
 • Laine, Sanna —  museomestari
 • Lommi, Sampsa —  museomestari (myös kasvitieteen yksikössä)
 • Matikainen, Monika — museomestari
 • Paukkunen, Juho —  museomestari (myös eläintieteen yksikössä)
 • Piirainen, Pirkko —  museomestari
 • Salo, Pertti —  museomestari (myös kasvitieteen yksikössä)
 • Söderholm, Max — museomestari
 • Velmala, Saara —  museomestari (myös kasvitieteen yksikössä)
 • Wu, Zhengzhe — tietotekniikka-asiantuntija (myös ICT-tiimissä)
 •  

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki

Postiosoite:
PL17, 00014 Helsingin yliopisto
Henkilökunta (yliopiston puhelinluettelo)

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Lajitietokeskuksen palaute: helpdesk@laji.fi

Sivun vastuuhenkilö: 
Eija-Leena Laiho
7.9.2023