LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Esiintyykö tammihiirtä vielä Suomessa?

Tammihiiri (Eliomys quercinus) on luokiteltu vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa hävinneeksi Suomesta. Viimeisimmät varmistetut tammihiirihavainnot ovat Heinolan mlk:sta (nyk. Heinola), Rihun kylästä vuodelta 1978 ja Teuvan Norinkylästä vuodelta 1989. Työn tarkoituksena selvittää esiintyykö tammihiiri vielä niillä paikoilla, joissa se on viimeksi varmuudella havaittu tai siitä on luotettavan tuntuinen kuvaus.

Pyynnit keskitettiin Heinolan ja Kouvolan Rihun ja Ansalahden kyliin, Teuvan Norinkylään sekä Taipalsaarelle, josta oli viimeaikainen, varmistamaton havainto. Pyynnissä käytettiin elävänäpyytäviä loukkuja. Loukut olivat pyynnissä yhteensä 3386 loukkuvuorokautta kesä-elokuussa 2013. Pyynneissä ei saatu saaliiksi tammihiiriä, joten tammihiiren olemassaoloa Suomessa ei pystytty varmistamaan.

 

Lisätietoja

Tutkimuksen vastuullinen johtaja, dosentti Ilpo K. Hanski, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 09 19128853, ilpo.hanski(at)helsinki.fi

Tutkimuksen tieteellinen asiantuntija, professori Heikki Henttonen, Metsäntutkimuslaitos, puh. 050 391 2430, heikki.henttonen(at)metla.fi

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Ilpo Hanski
17.2.2014