LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

The Helsinki Lab of Ornithology

Luomuksella toimiva The Helsinki Lab of Ornithology (HelLO) tutkimusryhmä perustettiin alkuvuodesta 2013, ja ryhmää johtaa akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen. Ryhmä tutkii mm. lintujen pesimä-, talvi- ja muuttoaikaiseen runsauteen ja levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä hyödyntäen vapaaehtoisten lintuharrastajien keräämiä pitkäaikaisia seuranta-aineistoja. Ilmastonmuutoksen vaikutus linnustoon on yksi keskeisimmistä tutkimusaiheista. Lue lisää ryhmän tutkijoista ja heidän tekemästään tutkimuksesta tästä linkistä.

Ryhmäkuva European Ornithology Union kokouksessa Turussa 2017.

Ryhmäkuva Bird Numbers 2016 kokouksesta, Halle, Saksa.

Ryhmäpotretti European Ornithology Unionin kokouksessa Badajozissa 27.8.2015

HelLO:n ryhmäkuva 25.9.2014 yhdessä entisten, nykyisten ja potentiaalisesti tulevien tutkimuslajien kanssa. 

Lue lisää Sara Fraixedasin väitöskirjasta, joka käsitteli metsä-, suo-, vesi- ja kaupunkilintuja elinympäristö-muutoksen indikaattoreina.

 

Lue lisää Diego Pavón-Jordánin ilmastonmuutosta ja vesilintuja käsittelevästä väitöskirjasta.

 

Lue lisää Edward Kluenin lintujen pesinnän ajoitusta käsittelevästä tutkimuksesta.

Lue lisää Kalle Mellerin lintujen muuttoa ja pesintää käsittelevästä väitöskirjasta.

 

Lue lisää Kaisa Välimäen lintujen tiheyssiirtymien nopeutta käsittelevästä tutkimuksesta.

 

Lue lisää Dominique Potvinin lintujen pesimä- ja muuttoalueiden pitkäaikaismuutoksia käsittelevästä tutkimuksesta.

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Aleksi Lehikoinen
22.7.2021