LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Luonnontieteellisen keskusmuseon julkaisut

Julkaisusarjat

Lutukka – kasviharrastajan ja -tutkijan lehti (Kasvitieteen yksikkö)
Norrlinia – kasvitieteellisiä katsauksia ja tutkimuksia (Kasvitieteen yksikkö)
Sahlbergia – hyönteistieteellinen aikakauslehti (Eläintieteen yksikkö)
Ulmus (Kasvitieteen yksikkö)
Delectus Seminum (Kasvitieteellinen puutarha; englanniksi)
Pimpinella – kasvitieteellisten puutarhojen tiedotuslehti (Kasvitieteen yksikkö)


Kirjat

Luonnontieteellisen keskusmuseon julkaisemat tai yhteistyössä muun tahon kanssa julkaistut kirjat. Osa teoksista on loppuunmyyty.


Sähköiset julkaisut

Suomen Lintuatlas

Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerättiin 10x10 km2 ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010. Kyseessä on kolmas valtakunnallinen lintuatlas.

Kasviatlas

Kasviatlas eli Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto.

Botanicum

Kasvitieteen tiedotuslehti.


Vuosikertomukset

Vuosikertomus 20192020

Sivun vastuuhenkilö: 
Viestintä- ja markkinointitiimi
7.12.2021