LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Kaisaniemen uudistaminen

Kaisaniemen puutarhan uudistaminen

Uudistukset 2010–2015

Kaisaniemen puistoalueen uudistamiseksi valmistui vuonna 2007 yleissuunnitelma. Tämän perusteella koko Kaisaniemen puisto uusittiin niin Helsingin kaupungin kuin yliopiston kasvitieteellisen puutarhankin puolelta. Kasvitieteellisen puutarhan puolella työt aloitettiin jo 2011 uusimalla Unioninkadun puoleinen aita. Uudistus eteni vaiheittain. 

Keväällä 2013 valmistui Kaisaniemenrannan puoleinen yli 300 metriä pitkä aita. Keskeisin huoltopiha purettiin puutarhan keskeltä ja uusi rakennettiin lähemmäksi autoliikennettä ja huoltoporttia. Näin kasvihuoneille johtava sisäänkäyntiä voitiin selkeyttää huomattavasti. Samalla palautettiin ja paranneltiin joitakin polkulinjauksia puutarhan rannan puoleisella alueella. Jätehuollon tarpeisiin saatiin modernit ja siistit syväsäiliöt.

Uudistukset 2014–2017

Palmusalin edusta etelän suuntaan, eli kaupungin keskustan puoli, uudistettiin täysin. Palmusalin keskeltä muodostuva keskiakseli selkeyttettiin ja linjalla olevat altaat korjattiin. Keskiakselin päähän tulee myöhemmin uusi puutarhan pääsisäänkäynti. Yhteyden avaus tapahtuu kuitenkin vasta sitten, kun Helsingin kaupunki on tehnyt oman puolensa Kaisaniemen puiston kokonaisuudistuksesta. Sisäänkäynnin kohdalla tenniskentät siirretään toisaalle ja näkymää avataan siten, että ohikulkijoille avautuu kasvihuoneiden upea fasaadi.

Kunnostettava pyöreä vesiallas on Suomen vanhimpia teräsbetonirakenteita vuodelta 1879. (Kuva: Annika Ljungberg/Luomus)

Systemaattisen puutarhan, eli palmusalin edustan puutarhan suunnitelmat, valmistuivat jouluna 2013. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2014, kun tieteellisesti merkittävät kasvit siirrettiin töiden alta sivummalle talteen. Altaiden korjausten ja uusimisen lisäksi tehtiin salaojitus, valaistus ja kastelujärjestelmät ja lopuksi uusittiin käytävät. Alueen ruutukaavamainen polkuverkosto on keskeisiltä osiltaan suojeltu, joten yleisilme ei ratkaisevasti muuttunut. Istutusalueiden sijoittelu sen sijaan muuttui täysin: kasvit esitellään evoluution kehityskulun mukaisesti.  Kasvikunnan evoluutio kuvataan ja kasvit ryhmitellään sukupuun muodossa. Puun tyvellä eli portin lähellä ovat alkukantaisimmat kasvit kuten sanikkaiset ja kauempana kohti Palmusalia sijaitsevat kehittyneemmät koppisiemeniset kasvit. Kehityksen suuntaa ja aikajanaa kuvastavat ”puunoksat”, jotka toimivat kulkukäytävinä.

Uudistettavan alueen istutukset muodostavat kasvien sukupuun. (Luonnos: Gretel Hemgård)

Muita uudistuksia

Kasvimuseon pohjoisen puolelle rakennetiinn jäkälä- ja sammalpuutarha, jonka osa on huoltopihan katto, eli sammalista koostuva viherkatto – tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Puutarhassa uusittiin myös Kasvimuseon eteläpuoleisessa rinteessä oleva kivikkopuutarha. Rautatieaseman puoleinen luoteiskulma uusitaan myös täysin. Kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvithan esitellään Kumpualassa, joten vanhan ränsistyneen hedelmätarhan alueelle voidaan  toteuttaa luonnon prosesseja ja kasvien ihmeitä havainnollistava alue. Puutarhassa ympäristökasvatuksellista havainnollistamista ja luonnon prosessien oivaltamisen mahdollisuuksia on tarkoitus kehittää laajemminkin tulevina vuosina.

­Kaisaniemen systemaattisen Puutarhan remontti aloitettiin lounaiskulman hedelmäpuiden kaadolla. Kulman arvokas mustaselja säästetään (Kuva: Kukka-Maria Ahokas/Luomus)
puutarhan uudistuksen vaiheet

Projektin aloituskokous pidettiin 3.6.2014 Kaisaniemessä. Urakoitsijana toimi VRJ Etelä-Suomi Oy. Samoihin aikoihin alueen lounaiskulman hedelmäpuita kaadettiin ja pensaita raivattiin. Juhannusviikolla aloitettiin suuremmat maansiirtotyöt, jotka jatkuvat elokuulle saakka. Kaikissa toimissa noudatettiin Museoviraston linjauksia Kaisaniemen historiallisen puutarhan uudistamisesta.

Uusien kasvatusaltaiden teko ajoittui elo-syyskuulle 2014. Pintarakenteita, kuten kiveyksiä ja puureunuksia tehtiin syyskuusta alkaen. Urakoitsijalle kuuluva rakennustyön oli valmis ennen joulua. Tämän jälkeen puutarhatiimi hoiti kasvien lisäämisen, siirron ja uusien kasvien istuttamisen kesän 2015 aikana.

Ulkopuutarhassa tehtyjen maansiirtotöiden ja työmaaliikenteen vuoksi ulkopuutarha jouduttiin sulkemaan kesällä 23.6.–29.8.2014 väliseksi ajaksi. Tänä aikana myös Unioninkadun puoleinen sisäänkäynti oli suljettuna. 

 

Systemaattiinen osio suljettuna toukokuusta 2015

Evoluutiopuun istutukset alkoivat kesällä 2015

Puutarhan systemaattiseen osioon rakentui evoluutiopuu, joka aidattiin ja suljettiin yleisöltä kasvien istutuksen ajaksi, alkaen 25.5.2015 (kts. kartta alla, keltainen alue). Alue avattiin udessa, kasvien kehityshistoriaa mukailevassa muodossaan vuoden 2017 aikana. Myös Kivikkopuutarha ja Aistipuutarha uusitiin ja samalla rakennetiin museon pohjoispuolelle sammal- ja jäkäläpuutarha 8.7.2015 alkaen. Kasvihuoneiden välinen noppakivetty tie uusittiin myös. Näiden töiden ajaksi Kasvimuseon ympäristö suljetiin yleisöltä (kts. kartta alla, sininen alue).

Kaisaniemen yleisöltä rajatut työmaa-alueet

Sivun vastuuhenkilö: 
Pertti Pehkonen
9.11.2020