LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lajien levinneisyys ja eliömaantiede

Luonnontieteellisessä näytteessä on aina mukana kokoelmatiedot, muuten näyte on tieteellisesti arvoton. Välttämättömiä tietoja ovat keräyspaikka ja -aika sekä kerääjän nimi. Keräyspaikkatietojen lisäksi lajien levinneisyydestä ja esimerkiksi eläinten muuttoajoista kertyy tietoa seurannoista, joissa vapaaehtoisten työpanoksella on keskeinen rooli. Luomus selvittää niin kasvien levinneisyyttä, lintujen muuttoreittejä kuin eri tapoja mitata alueen monimuotoisuutta.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
7.10.2017