LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lajien suojelu ja uhanalaisuus

Suomen valtio on sitoutunut YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden selvittämiseen ja häviämisen pysäyttämiseen on suunnattava enenevässä määrin resursseja. Monissa köyhissä maissa on rikas luonto, jonka kartoitukseen – ja sitä myötä suojeluun – nämä maat eivät ilman apuamme pysty. Luomus on mukana tuottamassa tietoa eri lajiryhmistä Suomessa ja maailmalla sekä kehittämässä suojelumenetelmiä.

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Laura Hiisivuori
10.2.2021