LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Linnustonseuranta

Lintulaskennat ovat pitkäaikaisimpia Luomuksen koordinoimista lajistoseurannoista. Vapaaehtoisten työpanos näissä seurannoissa on korvaamaton, sillä vuosittain seurantoihin osallistuu toista tuhatta vapaaehtoista. Luomus koordinoi useita eri linnustonseurantoja, joista merkittäviä ovat esimerkiksi talvilintulaskenta ja Suomen lintuatlas.

Talvilintulaskenta on valtakunnallinen linnustonseurantatutkimus, joka on käynnistynyt talvella 1956/57. Sen perusteella selviää muun muassa talvilinnuston levinneisyys ja runsaus eri elinympäristöissä eri osissa maatamme sekä linnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Lintuatlaksen tavoitteena puolestaan on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistietoa on kerätty Suomesta vuosina 1974–79 (1. atlas), 1986–89 (2. atlas) ja 2006–2010 (3. atlas)

Tästä pääset Linnustonseurannan sivuille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.7.2021

Linnustonseuranta Facebookissa