LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lintuatlas

Suomen pesimälinnuston levinneisyyttä tutkiva lintuatlas on toteutettu kolme kertaa; vuosina 1974–79, 1986–89 ja 2006–2010. Suomen 4. lintuatlas toteutetaan 2022–2025. Neljännelle lintuatlakselle on oma sivunsa: Lintuatlas.fi

Alla on tietoja edellisestä eli 3. lintuatlaksesta.

Suomen III Lintuatlas

Tuloksia

Suomen III lintuatlaksessa esitellään mm. pesimälintujen levinneisyys Suomessa sekä muutokset aiempiin 70- ja 80-luvuilla tehtyihin lintuatlaksiin. Esimerkkinä käpytikka. Kuva: Juha Honkala

Sivun vastuuhenkilö: 
Jari Valkama
28.3.2022