LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Luomuksen sääksikamerat

Luomuksen sivuilla on mahdollisuus tutustua viiden kalasääskiparin elämään reaaliaikaista kuvaa välittävien kameroiden avulla. Pesistä neljä sijaitsee Pohjois-Satakunnassa ja yksi Lounais-Suomessa.

Pohjois-Satakunnan pesät ovat olleet kameraseurannassa 3–6 vuotta ja niillä on oma Facebook-sivu, jonne päivitetään tietoa pesän tapahtumista. Vastuuhenkilö on intendentti Jari Valkama Luomuksesta.

Lounais-Suomen pesä on nyt seurannassa toista vuotta. Sen suojelijoina toimivat Neuroliitto ry ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Vastuuhenkilö on Sääksisäätiön lounaissuomalaisen satelliittisääksityöryhmän yhteyshenkilö, fil. maisteri Raimo Uusitalo Turusta.

Kuvanvälityksen virransyöttö perustuu etäohjattuun kevyeen aurinkosähköjärjestelmään. Pesän tasolle on asennettu maastoutettu ja etäohjattava kamera, josta kuva välitetään mobiiliyhteyden läpi kaiken kansan nähtäväksi YouTube-palveluun. Kuvanvälitysjärjestelmän puurakenneteknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi rakennusarkkitehti Seppo Pitkänen, aurinkosähköjärjestelmästä insinööri Juhana Pitkänen ja kokonaisuudesta diplomi-insinööri Hannu Kero. Mahdollisia häiriötilanteita voidaan luonnollisesti selvittää vain etänä ja rengastustilanteessa heinäkuussa.

YouTube kerää videoista 12 tunnin historian, jota voi selata halutessaan taaksepäin. Painamalla "Live"-tekstiä pääsee takaisin reaaliaikaiseen kuvaan. Kuva toimii parhaiten tietokoneella ja mobiililaitteiden YouTube-sovelluksella. Pesien kuvaukseen on hankittu asianmukaiset luvat sekä maanomistajilta että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Mukavia katseluhetkiä!Tiedot Satakunnan pesinnästä  #1 https://www.saaksilive.fi/pesinnat/pesa1/


Tiedot Satakunnan pesinnästä  #2 https://www.saaksilive.fi/pesinnat/pesa2/


Tiedot Satakunnan pesinnästä  #3 https://www.saaksilive.fi/pesinnat/pesa3/


Tiedot Satakunnan pesinnästä  #4 https://www.saaksilive.fi/pesinnat/pesa4/


Tiedot Lounais-Suomen pesinnästä https://www.saaksilive.fi/pesinnat/sw-finland/

 

Sivun vastuuhenkilö: 
teksti ja kuvat: Jari Valkama ja Hannu Kero, sivunhallinta: Petteri Lehikoinen
14.6.2022