LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen

Maaperässä elää kenkiemme alla miljoonia mikroskooppisen pieniä eläimiä – sammalpunkkeja, hyppyhäntäisiä, sukkulamatoja, tuhatjalkaisia, ja valeskorpioneja. Niistä kuitenkin tiedetään yhä hyvin vähän, mutta nyt sinä voit auttaa meitä tutkijoita tämän tuntemattoman maaperälajiston kartoituksessa lähettämällä meille karikenäytteitä postissa. Samalla pääset tutustumaan maaperäeläinten salaiseen elämään ja luonnon monimuotoisuuteen sekä viihtymään ulkona luonnossa!

Maaperälajistoa kartoittamaan!

Maaperässä kuhisee -tiedeprojektissa oppilaat pääsevät näkemään luonnon monimuotoisuutta ja kurkistamaan mikroskooppiin sekä osallistumaan maaperäeläinten kartoitusprojektiin, jota koordinoidaan Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa ja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä.

Projektissa pyydämme biologian opettajia ja koululuokkia eri puolilta maatamme lähettämään tutkijoillemme postissa pienen määrän maaperäkariketta (0,2-0,5 litraa). Karikenäytteistä tutkijat määrittävät lajilleen eri eläinryhmät, kuten sammalpunkit (Suomessa 350 lajia), petopunkit (450 lajia), hyppyhäntäiset (250 lajia), valeskorpionit (13 lajia), sekä myös muita eläinryhmiä kuten hämähäkkejä, tuhatjalkaisia ja kovakuoriaisia. Kaikkiaan näitä maaperäeläimiä elää neliömetrillä metsämaassa jopa miljoonia, joten pieni pussillinen maaperäkariketta riittää tutkimustarpeisiin. Maaperäeläimiä löytyy kaikkialta: Näytteen voi kerätä vaikka koulun pihalta, maasto-opetuksen ohessa tai ulkoretken aikana. Tiedeprojektiin voi osallistua ja lähettää näytteitä kahden vuoden ajan, 2019–2020, huhtikuusta lokakuuhun asti kun maaperäeläimet ovat aktiivisia. Lisäohjeita löydät Lähetä karikenäyte -sivulta

Maaperäeläimissä riittää tutkittavaa

Karikenäytteiden postittamisen ohella kouluryhmät voivat opettajien johdolla tuoda karikenäytteitä myös koululuokkiin ja laittaa näytteet maaperäeläinten erottelulaitteeseen eli funneliin, jonka kokoamisohjeet on esitetty Lähetä karikenäyte -sivulla. Tarvikkeet funnelin rakentamiseen löytyvät vaikkapa koulun keittiöstä. Erottelun jälkeen maaperäeläimiä voi tutkia mikroskoopilla – eläimiä voi toki tutkia myös ulkona metsässä suurennuslasin tai luupin avulla. Tiedeprojektin laajuuden voi opettaja itse päättää ja muokata sen omaan opetukseensa sopivaksi. Kaikkiaan karikenäytteen kerää, postittaa, funneloi, mikroskopoi ja eläimet tunnistaa oppitunnissa tai parissa. Tiedeprojektista voi tehdä kuitenkin myös laajemman muutaman viikon kurssityön tai sen voi toteuttaa vaikkapa retkipäivän tai teemapäivän muodossa.

Tiedeprojekti sopii siis hyvin osaksi biologian opetusta kaikilla koulutasoilla tarjoamalla tutkimus- ja oppilaslähtöistä opetustapaa luonnon monimuotoisuuden opetukseen. Tiedeprojekti tukee luonnontieteellisen ajattelun ja tutkivan oppimisen kehitystä kehittämällä tietoja, taitoja ja asenteita elonkirjon tärkeydestä. Hanke yhdistää monia opetussuunnitelman tavoitteita ohjaten oppilasta ymmärtämään ekosysteemin osatekijöitä ja toimintaa, hahmottamaan eliökunnan rakennetta ja evoluutiota sekä havainnoimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hanke innostaa oppilaita tutkimaan lajistoa ja siten vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Tiedeprojektissa kerättävät eläinnäytteet sopivat myös opetussuunnitelman eliökokoelman osaksi! Lisätietoa maaperäeläinten merkityksestä löydät Elämää maaperässä-sivulta ja ohjeita eri eläinryhmien määritykseen löydät Maaperäeläimet-sivulta.

Kaikkiaan tiedeprojektissa tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on luoda lajitietoa puutteellisesti tunnetuista maaperäeläinryhmistä tuottamalla tietoa lajien levinneisyydestä, elinympäristöstä ja runsaudesta. Lisäksi tutkijoiden tunnistamista lajeista luodaan lajeille DNA-viivakoodit, joiden avulla ne voidaan tunnistaa jatkossa paljon nopeammin, tehokkaammin ja tarkemmin. Projektiin osallistuvat luokat pääsevät seuraamaan Lajitietokeskuksen Laji.fi -portaalista projektissa kertyviä tuloksia lähettämästään karikenäytteestä ja saavat siten tietoa omassa lähiympäristössään esiintyvistä mielenkiintoisista maaperän pikkueläimistä, eli paljain silmin näkymättömästä elonkirjosta.

Lisätietoa hankkeesta ja maaperäeläinten ihmeellisestä elämästä löytyy näiltä tiedeprojektin nettisivuilta. Lisäksi maaperäeläimiä esittelevistä ja hienoja valokuvia sisältävistä kirjoista, kuten ”Metsän salainen elämä” ja vuonna 2019 julkaistusta ”Elämää maan kätköissä” kirjoista voi lukea lisätietoa maaperäeläimistä yleensä, näytteiden keräyksestä ja tutkimusmenetelmistä. Myös Maaperän sankarit -sivuilta voi lukea lisää näistä merkillisistä eläimistä ja niiden merkityksestä ekosysteemissa.

Uutta 2020: Nyt sivuilla myös vinkit ulkona opiskeluun ja maaperäeläinten tutkimukseen luonnossa, tulostettava maaperäeläinten määrityskaava sekä oppilastehtävät Merkilliset maaperäeläimet -kuvavisa ja -tietovisa!

Lisätietoa projektista antaa FT biologi, tutkijatohtori riikka.elo(a)helsinki.fi.

Pallohyppyhäntäinen. Kuva: LUOMUS / Riikka Elo

 

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Riikka Elo
15.5.2020