LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Palvelutoiminta

Ajoituslaboratorio tuottaa radiohiilimäärityksiä kiihdytinmassaspektrometritekniikalla (AMS) siten, että näytteen kemiallinen esikäsittely, muuntaminen hiilidioksidiksi (CO2), määritykseen liittyvän 13C/12C isotooppisuhteen mittaus ja CO2:n muuntaminen n. 1 mg:n hiilikohtioksi tehdään laboratoriossa. AMS-määritys tehdään Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen AMS-laitteistoilla. Määrityksiä voidaan tehdä kaikesta orgaanista hiiltä sisältävästä aineesta kuten siemenistä, puusta, puuhiilestä, turpeesta, luusta ja kankaasta mutta myös epäorgaanisesta aineksesta kuten palaneen luun karbonaatista, simpukoiden karbonaattikuorista ja huokoseläimistä (Foraminifera). Määritysten ja priori-tiedon yhdistäminen kronologioiksi on eräs tulevaisuuden toimintasuunnista. Radiohiilimääritykset jakaantuvat arkeologisiin iänmäärityksiin ja bio-osuusmäärityksiin. Bio-osuusmäärityksissä selvitetään näytteen sisältämän bioperäisen hiilen osuus näytteen sisältämästä hiilestä, esimerkiksi polttoaine-, muovi- tai kaasunäytteistä.

Laboratorio tuottaa luminesenssiajoituksia vuonna 2011 päivitetyllä luminesenssilaitteistolla. Näytteenoton ohjeistukseen kannattaa tutustua jo etukäteen, jotta vältytään mahdollisilta ongelmilta. Etenkin kerrostumien luminesenssiajoituksille on olennaista näytteen suojaaminen valolta. Työn pohjaksi keskustellaan mahdollisuuksista tehdä löytöpaikan taustasäteilyn annosnopeusmäärityksiä maastossa jo näytteenoton aikana. Se tehdään, mikäli se on järkevää, ja sen jälkeen toteutetaan varsinainen luminesenssimääritys sekä säteilyn annosnopeusmääritys itse mitattavasta aineksesta.

Laboratoriossa tehdään laaja-alaisesti stabiili-isotooppimäärityksiä. Laboratoriossa on Thermo Scientificin EA-Isolink -systeemi (Delta V Plus –isotooppisuhdemassaspektrometri, ConFloIV, Flash) ja lisäksi NC2500 –alkuaineanalysaattori. Lisätietoja täältä.

Yhteydenotot analyysikohtaisesti seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:

Ajoitustilauskaavakkeen voit ladata tästä.

Hinnasto

Tuote

Hinta (EUR/kpl),
HY sisäinen, ALV 0%

Hinta (EUR/kpl),
ulkoinen, ALV 0%
Radiohiilimääritys
(keramiikkakarsta, luu, palanut luu, puu/kasvit, puuhiili, simpukankuoret, turve)
300,00
415,00
Radiohiilimääritys ilman kemiallista esikäsittelyä
265,00
335,00
Bio-osuuden määritys (vrt. ASTM D6866-16)
250,00
320,00
Luminesenssiajoitus
tiedustele
tiedustele
Stabiili-isotooppimääritys (H, C, N, O)

Tutkimusyhteistyö, opetus ja mahdollinen aputyövoiman tai tilakustannusten jakaminen voi vaikuttaa tuotteen hintaan alentavasti. Hinnasto astuu voimaan 20.8.2012 ja on voimassa toistaiseksi.

Sivun vastuuhenkilö: 
Markku Oinonen
26.2.2021