LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Pekka Vilkamaa

Emeritusintendentti

Tutkimusaiheet

Tiedonlähteitä

  • Julkaisuluettelo Helsingin yliopiston aktiviteettirekisterissä (TUHAT).

Tutkin harsosääskien systematiikkaa ja biodiversiteettiä.

Harsosääskien (Sciaridae) systematiikka

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää harsosääskien heimon (Diptera, Sciaridae) perustaksonomiaa ja fylogeniaa eli kehityshistoriaa. Harsosääskien heimo on runsaslajinen, mutta taksonomialtaan vaikea, ja siten yksi huonoimmin tunnetuista metsähyönteisryhmistä. Koko maailmasta on kuvattu tieteelle parituhatta lajia, kuvaamattomia on tuhansittain, ja sukusystematiikka vaatii uudistamista. Suomesta tunnetaan nyt noin 350 lajia, mutta luku kasvaa jatkuvasti. Tutkimukseni tarkoitus on lisätä perustaksonomista tietoa tästä erittäin huonosti tunnetusta kaksisiipisryhmästä. Työhön kuuluu uusien lajien ja sukujen kuvaaminen sekä fylogeneettisten (kehityshistoriallisten) analyysien teko.

Hankkeeni yksi tärkeä päämäärä on tehdä lajinkuvaukset niin tarkoiksi että lajit todella ovat niiden perusteella määritettävissä. Laadukas kuvitus on erityisen tärkeää. Monet vanhat lajinkuvaukset ovat puutteellisia, ja usein on yhtä tärkeää kuvata niin aiemmin tunnetut lajit kuin uudetkin. Hyvätasoinen perustaksonomia on edellytys kaikelle muulle lajistotutkimukselle.

Pienten hyönteisten rakenteen yksityiskohtien selvittäminen ja dokumentointi edellyttää tarkkaa preparointia ja mikroskooppityöskentelyä. DNA-sekvenssien käyttökelpoisuutta lajikysymysten ratkaisemiseen ja fylogenioiden rakentamiseen pyritään myös selvittämään. Harsosääskien systematiikan tutkimus on hyvin verkostoitunutta ja tehdään kansainvälisenä yhteistyönä.

Ohjaan myös Juho Paukkusen väitöskirjatyötä ’Suomen kultapistiäiset: lajisto, kannanmuutokset ja suojelu’.

Malaisepyydys on tehokkain sääskien kerääjä – kuvaaja Pekka Vilkamaa

Käynnissä olevat tutkimukset

  • Pohjois-Euroopan harsosääskien taksonomia ja lajisto
  • Grönlannin ja arktisen Kanadan harsosääskilajisto
  • Kaakkois-Aasian harsosääskilajiston taksonomia
  • Uuden Kaledonian harsosääskilajisto
  • Costa Rican harsosääskien lajidiversiteetti
  • Keilbachia-suvun fylogenia
  • Sciaridae-heimon fylogenia

Lisätietoja projektista

  • Yliopiston tutkimusrekisterissä (TUHTI)
  • Yliopiston julkaisutietokannassa (TUHAT)
Sivun vastuuhenkilö: 
Pekka Vilkamaa
8.6.2020