LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Radiocarbon Analytics Finland – RACAF

Luomuksen Ajoituslaboratorio on perinteisesti hyvin kokenut radiohiilinäytteiden käsittelyssä, mutta kiihdytinmassaspektrometrinen määritys suoritetaan Helsingin Yliopiston Fysiikan laitoksella. Radiohiilimääritysten kehittäminen ja toiminnan akkreditointi vaatii kuitenkin käytännöllisen organisaatiorakenteen, jonka alla määritysten laatua voidaan entisestään parantaa. Tämän takia on luotu Luomuksen ja Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen yhteinen prosessiorganisaatio Radiocarbon Analytics Finland – RACAF. RACAF yhdistää Luomuksen Ajoituslaboratorion näytteenkäsittelyosaamisen ja pitkän kokemuksen radiohiilimenetelmän hyödyntämisestä laajassa toimintaympäristössä sekä Fysiikan laitoksen Accelerator Mass Spectrometry (AMS) menetelmäosaamisen. RACAFin alla kehitetään menetelmiä ja tuotetaan bio-osuusmäärityksiä ja ympäristötutkimukseen liittyviä radiohiilimäärityksiä toisen sukupolven näytteenkäsittelylaitteistoa (EA-HASE) ja Helsingin yliopiston AMS -laitteistoa hyödyntäen.

Organisaatiota hallinnoi Luomus ja toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu Luomuksen johtaja, Fysiikan laitoksen johtaja ja johtoryhmän valitsema kolmas ulkopuolinen jäsen. Vuonna 2013  johtoryhmän kokoonpano on Luomuksen johtaja, prof. Leif Schulman, Fysiikan laitoksen johtaja, prof. Juhani Keinonen sekä ICOS-Suomi koordinaattori, prof. Timo Vesala. Toiminnan organisoivat käytännössä laboratorionjohtaja Markku Oinonen ja FT Vesa Palonen laatukoordinaattori Antto Pesosen ja laboratorioinsinööri Pertti Tikkasen avustuksella.

Lokki J, Keinonen J 2009. RACAF perustamismuistio

Palonen V, Herranen T, Pesonen A, Oinonen M 2012. HASE - The Helsinki adaptive sample preparation line. Nucl. Instr. Phys. Res B 294: 182-184.

Schulman L, Keinonen J 2012. RACAF perustamismuistio, addendum

Sivun vastuuhenkilö: 
Markku Oinonen
28.1.2014