LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Satelliittiseurannat ja muut paikannustutkimukset

Mehiläishaukka. Kuva: Annika Rossi Satelliittilähettimien ja muiden modernien paikannuslaitteiden avulla saadaan selville yksityiskohtaista tietoa lintuyksilöiden muuttomatkoista, talvehtimisalueista, saalistusalueista ja  reviirien laajuuksista. LUOMUS tekee tutkimusyhteistyötä monissa lintujen paikannustutkimuksissa.

Lajiprojektien sivut

Huom! Yksilöiden paikannustietojen päivittyminen kartoille vaihtelee käytettyjen paikannustekniikoiden vuoksi suuresti lajien ja yksilöiden välillä. Toisinaan tietojen päivittymisessä voi olla pitkiäkin katkoja. Kartat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Petteri Lehikoinen
12.10.2021