LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Sienten taksonomia ja systematiikka

Luomuksen sienitiimi tutkii sekä kantasieniä (pääasiassa kääväkkäitä) että kotelosieniä (pääasiassa jäkäliä). Tutkimusaiheet keskittyvät molekyylifylogeniaan, taksonomiaan ja ekologiaan. Myös sienten uhanalaisuusarvioinnit sekä erilaiset opaskirjahankkeet ovat tärkeä osa tiimin toimintaa. Alta löydät linkit sienitiimiläisten tärkeimpiin tutkimusprojekteihin, lue myös kasvimuseon tyyppinäytteiden digitoinnista.

Sienitiimiläisten yhteystiedot löytyvät infosivulta ja meidät löytää myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook          Twitter

Tutkimusprojekteja
 Jäkälien systematiikka ja levinneisyys | emeritusprofessori Teuvo Ahti
 Sienten ja luontotyyppien uhanalaisuus | suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff
• Kantasienet | intendentti Otto Miettinen
 Jäkälien evoluutiohistoria ja systematiikka | intendentti Leena Myllys
• Käävät | tutkija Tuomo Niemelä
• Kotelosienten systematiikka | professori Soili Stenroos

Muita sienitiimin tutkijoita
 Annina Launis
 Viacheslav Spirin

Sienten taksonomia ja systematiikka. Kuva: Luomus/Sienitiimi

Sivun vastuuhenkilö: 
Marko Hyvärinen
3.10.2017