LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Suomen kultapistiäiset: lajisto, kannanmuutokset ja suojelu

Kultapistiäiset (Hymenoptera: Chrysididae) ovat värikkäitä metallinhohtoisia myrkkypistiäisiä, jotka elävät toukkavaiheessa muiden hyönteisten, kuten erakkoampiaisten ja petopistiäisten, loisina. Maailman runsaasta 3000 lajista noin 50 on tavattu Suomesta. Näyttävästä ulkonäöstään huolimatta kultapistiäiset tunnetaan vielä varsin huonosti, niihin liittyy paljon taksonomisia ongelmia ja myös tiedot monien lajien levinneisyydestä ja elintavoista ovat puutteellisia.

 Kultapistiäisten DNA-viivakoodaus paljasti Suomelle uudeksi lajiksi herttaväkäkultiaisen (Elampus foveatus), joka oli aiemmin tunnettu vain Keski-Euroopasta. Laji oli sekoitettu meillä lähisukuiseen ja ulkonäöltään samankaltaiseen kenkäväkäkultiaiseen (Elampus panzeri). Kuva: Pekka Malinen. Rannikkohietikoilla elävä viherpyörökultiainen (Holopyga metallica) on harvinaisimpia kultapistiäislajejamme. Suurin osa havainnoista on Hankoniemen dyyneiltä, missä sen isännäksi on todettu Dryudella stigma -petopistiäinen. Suomen lisäksi laji tunnetaan vain parista paikasta Venäjän lähialueelta. Kuva: Pekka Malinen.

Valtaosa Suomen kultapistiäisistä elää erilaisissa metsä- ja kulttuuriympäristöissä. Erityisesti lämpimät metsänreunat, joilla on runsaasti kuollutta puuainesta isäntäpistiäisten pesäpaikoiksi, ovat kultapistiäisten suosiossa. Niitä tavataan usein myös hirsirakennusten seinillä, puupylväillä ja muilla puurakenteilla, sekä toisaalta paahteisilla hietikoilla, kedoilla ja pientareilla. Monet kultapistiäiset ovat taantuneet voimakkaasti elinympäristöjen vähentymisen seurauksena, ja uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa lähes puolet arvioiduista lajeista päätyi punaiselle listalle.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kultapistiäisiin keskittyvän väitöskirjan muodossa sekä julkaista yleistajuinen määritysopas Suomen kultapistiäislajeista. Pyrkimyksenä on erityisesti selvittää kultapistiäislajien levinneisyysalueet ja kannanmuutokset Suomessa, ratkaista maassamme esiintyvien taksonomisesti ongelmallisten muotojen asema ja tutkia uhanalaisten lajiemme elintapoja ja suojelukeinoja. Työssä tuotetaan geneettiset viivakoodit kaikille Suomessa esiintyville kultapistiäislajeille.

Tarkoituksena on koota yhteen kaikki olennaiset tiedot Suomen ja lähialueiden kultapistiäisistä museoiden ja hyönteisharrastajien kokoelmista, kirjallisuudesta sekä tietokannoista, ja tarkastella havaintojen ajallista ja alueellista esiintymistä. Taksonomisesti ongelmallisia kultapistiäismuotoja tutkitaan geneettisin ja morfologisin menetelmin. Uhanalaisten kultapistiäislajien elintapoja puolestaan selvitetään kasvatuskokeiden avulla.Lisätietoja

Hankkeen päätutkija, FM Juho Paukkunen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 09 19128644, juho.paukkunen(at)helsinki.fi

Hankkeen vastuullinen johtaja, dos. Pekka Vilkamaa, Luonnontieteellinen keskusmuseo, puh. 09 19128834, pekka.vilkamaa(at)helsinki.fi

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Juho Paukkunen
8.5.2014