LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Suomen maanilviäisten määrityskirja

Poimussulkukotilo. Kuva: Luomus/Pekka Malinen

Suomen kotilot ja etanat - opas maanilviäisten maailmaan on ilmestynyt! Kirjan malliaukeamia ja tilausohjeet löytyvät kustantaja Tibialen verkkosivuilta:

http://www.tibiale.fi/fi/Kotilot_ja_etanat.html

http://www.tibiale.fi/fi/Tuotteet.html

Suomessa on tavattu 167 nilviäislajia, joista 92 elää maalla ja 75 vedessä. Nilviäisiin kuuluvat kotilot ja etanat. Suomesta puuttuu kattava ja ajan tasalla oleva maanilviäisten määrityskirja, mikä estää muun muassa harrastustoiminnan leviämistä. Eliöryhmän asiantuntijoita on vain muutama, ja esimerkiksi nilviäistyöryhmässä ainoastaan neljä jäsentä. Kirjahankkeen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista onkin herättää kiinnostus nilviäisiin ja sitä kautta nilviäisharrastuksen lisääminen. Kirjaan kootaan Suomessa esiintyvien lajien määrityskaavat, lajikuvaukset, levinneisyystiedot, elintavat sekä ajantasainen Suomessa esiintyvien maanilviäisten luettelo. Lajikuvausten yhteydessä kerrotaan myös lajin mahdollisesta uhanalaisuudesta ja syistä siihen sekä lajinsuojelusta.

Mustahuulitarhakotilo. Kuva: Luomus/Pekka Malinen                  Piikkikotilo. Kuva: Luomus/Pekka Malinen

Pääosa maakotilolajeistamme elää karikkeessa, joten karikkeen laatu ja runsaus säätelevät hyvin pitkälle alueen laji- ja yksilömääriä. Nilviäisistä 38 lajia on todettu uhanalaisiksi, joista valtaosa on metsälajeja. Uhanalaisten ensisijaisena elinympäristönä ovat useimmiten erilaiset lehdot ja muut kalkkipitoiset elinympäristöt.

Päätutkijana hankkeessa työskenteli Anne Koivunen ja sen vastuullinen johtaja on Aino Juslén. Teos on suunnattu sekä harrastajille että ammattikäyttöön muun muassa metsäalan toimijoille ja luonnonsuojeluviranomaisille. Se palvelee myös biologian opiskelijoita ja opettajia määritys- ja kurssikirjallisuutena.

Sivun vastuuhenkilö: 
Aino Juslén
18.8.2014