LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Suomessa tavatut lepakkolajit

Yleiset:

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii)
Yleisyys: yleinen
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: pihat, teiden varret, puistot ym. avoimet paikat, lentää korkealla (5-10 m)
Päiväpiilo: erityisesti rakennuksissa
Ääni: maiskuttava; kuuluu parhaiten n. 28 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): LC (elinvoimainen)

Vesisiippa (Myotis daubentonii)
Yleisyys: yleinen
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: yleensä vesistöjen lähellä, lentää usein veden pinnan lähellä
Päiväpiilo: puunkolot, siltojen rakenteet, lepakonpöntöt
Ääni: rätisevämpi kuin pohjanlepakolla, rytmi on paljon nopeampi ja äänen taajuus korkeampi; kuuluu parhaiten n. 45 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): LC (elinvoimainen)

Viiksisiippa (Myotis mystacinus)
Yleisyys: yleinen
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: suojaiset ympäristöt, useimmiten metsät
Päiväpiilo: rakennukset, esim. ullakot
Ääni: kuten vesisiipalla, mutta tasaisempi rytmiltään, ei voi erottaa isoviiksisiipasta; kuuluu parhaiten n. 45 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): LC (elinvoimainen)

Isoviiksisiippa (Myotis brandtii)
Yleisyys: yleinen
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: suojaiset elinympäristöt, useimmiten metsät
Päiväpiilo: rakennukset, esim. ullakot
Ääni: kuten vesisiipalla, mutta tasaisempi rytmiltään, ei voi erottaa viiksisiipasta; kuuluu parhaiten n. 45 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): LC (elinvoimainen)

Korvayökkö (Plecotus auritus)
Yleisyys: yleinen
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: kulttuurimaisemat, metsät
Päiväpiilo: usein rakennukset, esim. kirkot
Ääni: hyvin hiljainen, vaikea havaita; äänet kaksiosaisia, kuuluvat sekä n. 20 kHz että n. 42 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): LC (elinvoimainen)

Harvalukuiset:

Kimolepakko (Vespertilio murinus)
Yleisyys: satunnainen, muutama havainto vuosittain
Talvehtiminen: muuttava laji
Elinympäristö: avoimet ympäristöt kuten metsät ja maatalousmaisemat, myös kaupungeissa
Päiväpiilo: rakennukset
Ääni: ”kuplivaa”, kuuluu parhaiten n. 25 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Isolepakko (Nyctalus noctula)
Yleisyys: harvalukuinen, pesintää ei todettu
Talvehtiminen: muuttava laji
Elinympäristö: avoimet ympäristöt, Suomesta havaintoja lähinnä muuttoaikaan, jopa päivällä
Päiväpiilo: puunkolot
Ääni: varsin matala plip-plop-ääni; kuuluu parhaiten 20 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii)
Yleisyys: harvalukuinen, 2 lisääntymisyhdyskuntaa todettu
Talvehtiminen: muuttava laji
Elinympäristö: erityisesti rantametsät
Päiväpiilo: rakennukset
Ääni: muistuttaa pohjanlepakkoa, mutta korkeampia ja nopeampirytmisiä maiskutuksia; kuuluu parhaiten n. 42 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): VU (vaarantunut)

Vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus)
Yleisyys: satunnainen, muutama havainto
Talvehtiminen: muuttava laji
Elinympäristö: avoimet metsäympäristöt, myös puutarhat ja maaseutualueet
Päiväpiilo: rakennukset, puunkolot
Ääni: muistuttaa pikkulepakkoa, mutta on taajuudeltaan korkeampi; kuuluu parhaiten n. 45 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus)
Yleisyys: satunnainen, vain 1 havainto
Talvehtiminen: muuttava laji
Elinympäristö: vesistöjen lähellä olevat metsät, kosteikot
Päiväpiilo: rakennukset
Ääni: muistuttaa pikkulepakkoa ja vaivaislepakkoa, mutta on taajuudeltaan korkeampi; kuuluu parhaiten n. 55 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Ripsisiippa (Myotis nattereri)
Yleisyys: harvalukuinen, pesintää ei todettu
Talvehtiminen: talvehtii
Elinympäristö: suosii reheviä elinympäristöjä, kuten rantametsiä ja puistoja
Päiväpiilo: puunkolot, rakennukset, lepakonpöntöt
Ääni: hiljainen, vaikea havaita; nopearytminen; kuuluu parhaiten n. 45 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): EN (erittäin uhanalainen)

Lampisiippa (Myotis dasycneme)
Yleisyys: satunnainen, joitain havaintoja
Talvehtiminen: talvehtimishavainto vuodelta 2002
Elinympäristö: vesistöjen äärellä
Päiväpiilo: rakennuksissa
Ääni: muistuttaa vesisiippaa, mutta maiskuttavampi; kuuluu parhaiten n. 35 kHz taajuudella
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Etelänlepakko (Eptesicus serotinus)
Yleisyys: satunnainen, vain 1 havainto
Talvehtiminen: yksi talvehtimishavainto Suomesta
Elinympäristö: monenlaiset ympäristöt: puistot, laitumet, myös metsänreunat
Päiväpiilo: rakennukset, puunkolot
Ääni: muistuttaa pohjanlepakkoa, kooltaan suurempi
Uhanalaisuusluokitus (Suomessa): –

Kuvat: Malin Tverin (pohjanlepakko), Rasmus Karlsson (vesisiippa), Jeroen van der Kooij (viiksisiippa, korvayökkö, kimolepakko, isolepakko, vaivaislepakko, kääpiölepakko & lampisiippa), Pertti Raami (isoviiksisiippa), Nina Hagner-Wahlsten (pikkulepakko), Markku Lappalainen (ripsisiippa), Risto Lindstedt (etelänlepakko)

Sivun vastuuhenkilö: 
Eeva-Maria Tidenberg
13.8.2019