LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

TEKOPÖLY

TEKOPÖLY – Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle

 

Lahopuu on tärkeää monille lajeille. Lahopuuta on kuitenkin talousmetsissä vähemmän kuin luonnontilaisissa metsissä. Lisäämällä metsiin lahopuuta ja ylläpitämällä lahopuujatkumoa voidaan kasvattaa metsäluonnon monimuotoisuutta. Samalla tuetaan metsien virkistyskäyttöä, sillä lahopuun lisäys todennäköisesti hyödyttää myös metsäpölyttäjiä. Niillä on olennainen rooli metsäkasvien pölyttäjinä ja marjasadon turvaajina.

Yhtenä keinona lahopuun lisäämiseksi voidaan käyttää tekopökkelöitä. Tekopökkelö. Kuva: Sami KarppinenTekopökkelö on hakkuun tai harvennuksen yhteydessä 2–5 metrin korkeudelta katkaistu elävä puu, joka jätetään lahoamaan. Suomessa tekopökkelöitä on tehty joitakin vuosia, mutta niiden lajistohyötyjä on tutkittu vasta niukasti.

Tavoite

TEKOPÖLY-projektissa selvitetään tekopökkelöitä käyttävää lajistoa sekä sitä, millaiset tekopökkelöt ovat hyödyllisimpiä. Millainen merkitys tekopökkelöillä on lahopuuta tarvitsevalle lajistolle (pölyttäjät, sienet, linnut)? Millaiset ja miten sijoitetut pökkelöt ovat hyviä metsäpölyttäjille ja muulle monimuotoisuudelle talousmetsissä? Tutkimustemme perusteella jaamme tietoa sopivista tekopökkelöistä ja laadimme niistä ohjeen metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.

 

Toteutus

TEKOPÖLY on METSO-ohjelmaan kuuluva talousmetsien luonnonhoidon kehittämishanke, joka kestää kaksi vuotta (2021–2022). TEKOPÖLY-projektiin osallistuvat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Jyväskylän yliopisto, Metsä Group ja Bioname Oy. Projektia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. TEKOPÖLY tekee yhteistyötä metsäpölyttäjiin liittyvän Pölymetsä-hankkeen kanssa.

 

Haku: kaksi maisterintutkielman tekijää (linnut, pölyttäjät)

Haemme kahta maisterintutkielman tekijää TEKOPÖLY-projektiin. Maisterintutkielmat tehdään Helsingin yliopistoon. Yhden maisterintutkielman aiheena on linnut ja toisen metsäpölyttäjät. Molempiin sisältyy maastotyöt Keski-Suomessa maastokautena 2021, ja aineiston käsittely sekä analysointi Luomuksessa (tai etänä) syksyn ja talven aikana.
Toivomme hakijoilta reipasta otetta ja sitoutumista aineiston keruuseen ja käsittelyyn. Lajintuntemus linnuista tai pölyttäjistä (pistiäisistä) on eduksi, muttei välttämätöntä. Oma auto on eduksi. Tarjoamme opastusta lajintuntemukseen ja opinnäytetyöhön. Projekti kattaa maastotöiden kulut.
Lähetä vapaamuotoinen esittelysi ja hakemuksesi sähköpostitse 7.3.2021 mennessä. Lintututkielmasta vastaa Heidi Björklund ja pölyttäjätutkielmasta Juho Paukkunen (yhteystiedot alla).
 

Call: Candidates for two Master’s theses (birds, pollinators)

We are looking for two students to prepare Master’s theses in the TEKOPÖLY project coordinated by the Finnish Museum of Natural History Luomus that is part of the University of Helsinki. In TEKOPÖLY, we study the importance of high stumps for species that need dead wood. High stumps are trees that are cut at the height of some metres and left to decay into dead wood. We study what kinds of high stumps are good and how they should be located in order to be optimal for biodiversity in managed forests.
One Master’s thesis is on birds and the other one on forest pollinators. Both include fieldwork in Central Finland during the field season 2021, and handling and analysing of the material in Luomus (or remotely) during the autumn and winter. Both Master’s theses are prepared for the University of Helsinki.
We hope for diligent candidates who are committed to collecting and handling the data. Expertise on birds or pollinators (hymenopteran) is an advantage but not necessary. Own car is an advantage. We provide guidance and advice on species identification and preparation of the theses. The project covers fieldwork expenses.

Send your informal presentation and application by e-mail by 7 March. Responsible supervisor for the bird thesis is Heidi Björklund and for the pollinator thesis Juho Paukkunen (contact details below).

 

Yhteystiedot:

Heidi Björklund, projektin koordinaattori, lintututkija
heidi.bjorklund(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jenna Purhonen, sienitutkija
jenna.purhonen(at)jyu.fi, tutkimustiedot

Juho Paukkunen, pistiäistutkija
juho.paukkunen(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

Jari Valkama, projektin johtaja
jari.valkama(at)helsinki.fi, tutkimustiedot

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Heidi Björklund
22.2.2021