LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tapaaminen Ympäristöministeriössä

Tapaaminen Ympäristöministeriössä

20.4.2016
KK

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Rakennetun ympäristön osaston päällikkö, ylijohtaja Helena Säteri tapasivat Viides ulottuvuus –tutkimusryhmän jäsenet Susanna Lehvävirran ja Taina Suonion. Mukana oli myös Luontoympäristöosaston päällikkö, ylijohtaja Timo Tanninen. Tapaamisessa keskusteltiin luonnon ja sen tuottamien ekosysteemipalvelujen integroimisesta osaksi kaupunkia. Tapaamisessa sivuttiin mm. uhanalaisten lajien elinympäristöjä viherkatoilla, viherkatoilta poistuvien hulevesien laatukysymyksiä, viherkattojen rakentamisessa käytettävien materiaalien ympäristöjalanjälkeä sekä suomalaisen viherkattoja koskevan sääntelyn vähäisyyttä ja kannustimien puuttumista.

Avainsanat: 

Viherkatot