LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Tutkimus

Luonnontieteelliset kokoelmat luovat perustan eliölajien tuntemukselle ja nimeämiselle eli systematiikalle ja taksonomialle. Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tutkimuksen ytimessä ovat juuri nuo lajien kuvaamiseen liittyvät tieteenalat, jotka kietoutuvat tiiviisti evoluution ja luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen.

Muita Luomuksen keskeisiä tutkimusaloja ovat eliömaantiede, maapallon kehityksen geologia sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimus.

Luomus on myös vahvistanut osallistumistaan ilmastonmuutostutkimukseen. Erityisesti viherkattoja, ja kasvien avustettua leviämistä tutkivat monitieteiset ryhmät keskittyvät ilmastonmuutoksen vaikutusten selvittämiseen kuten myös ajoitusmenetelmiä hyödyntävä ilmastohistoriaa selvittävä hanke. Lisäksi muun muassa lintujen seuranta-aineistoja on hyödynnetty tutkimuksissa, joissa tarkastellaan eliöiden reaktioita muuttuvaan ilmastoon.

Kokoelmiin ja seuranta-aineistoihin perustuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa. Luomukseen kuuluu kolme tutkimusyksikköä:

Eläintieteen yksikkö    Kasvitieteen yksikkö    Luonnontieteiden yksikkö

Kuva: Laura Hiisivuori/Luomus

Sivun vastuuhenkilö: 
Yksikönjohtajat
20.2.2014