LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Mursun tutkimukset valmistuneet

9.11.2022
Luomus

Luomus Luonnontieteellinen museo Ari Puolakoski muovaa mursun päätä savesta kuva Hanna Laakkonen

Mursun tutkimukset valmistuneet

Heinäkuun loppupuolella Ruokavirastoon tutkittavaksi toimitetun mursun tutkimukset ovat valmistuneet. Mursun todennäköinen kuolinsyy oli nääntymisen, heikon yleiskunnon ja stressin laukaisema sydämen rytmihäiriöperäinen äkillinen toiminnanvajaus ja siitä seurannut sydänpysähdys. Mursun elimissä todettiin lisäksi ikääntymiseen liittyviä, merkitykseltään vähäisiä muutoksia. Mursun heikko yleiskunto oli myös voinut altistaa sitä erilaisille tulehduksille ja mahahaavoille.

Mursun perimästä määritetty mitokondrio-DNA vastaa odotusta mursun alkuperäalueesta Euroopan arktisilla alueilla. Mursun lisääntymisalueita on Huippuvuorilla, niistä itään Frans Joosefin maalla sekä Venäjällä Petshoranmeren rannikoilla, mutta näitä osapopulaatiota DNA-tuntomerkki ei erottele. Määritys tehtiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (Luomus). Mursun konservointi etenee, ja se lienee yleisön nähtävillä syksyllä 2023. Luomuksella toivotaan, että mursun esillepano lisää kiinnostusta mursuja ja arktisia alueita kohtaan.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Antti Oksanen, Ruokavirasto, p. +358 295 204 792
sähköposti: antti.oksanen@ruokavirasto.fi

Yli-intendentti Risto Väinölä, Luonnontieteellinen keskusmuseo, p. +358 294 128 890
sähköposti: risto.vainola@helsinki.fi

Ruokaviraston tiedote: Mursun tutkimukset valmistuneet - Ruokavirasto

 

Avainsanat: 

UutisettapahtumaTutkimusTiedeuutisetTiedoteLajitietoLuonnontieteellinen museoEläintiede