LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Seu­ran­ta­uu­ti­set 2018 jul­kais­tu: pa­pa­noi­den las­ken­taa ja pe­sä­pui­den kir­jaa­mis­ta

29.3.2018
Päivi Sirkiä & Laura Hiisivuori

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja Suomen Lajitietokeskuksen julkaisema Seurantauutiset 2018 ilmestyi nyt kolmatta kertaa. Sähköinen uutislehti on saanut myönteistä palautetta erityisesti vapaaehtoisten harrastajien parissa, joille sen avulla kerrotaan heidän työnsä merkityksestä.

– Vapaaehtoisten lintulaskijoiden panos on linnuston tilan seurannassa äärimmäisen tärkeä, kiittelee tutkimuskoordinaattori Päivi Sirkiä Luomuksesta.

Lin­tu­las­ki­jat ei­vät las­ke pel­käs­tään lin­tu­ja

Seurantauutiset 2018 vesipääsky (Aleksi Lehikoinen)

Seurantauutiset kertoo lintulaskijoiden laajentuvasta tehtäväkentästä. Laskijat seuraavat nykyisin lintukantojen lisäksi myös nisäkkäitä ja puiden siemensatoa. Vapaaehtoiset havainnoivat maastossa liikkuessaan myös elinympäristöä, sääoloja ja lintulautojen määrää.

Tietojen perusteella pystytään paremmin ymmärtämään lintukannoissa tapahtuneita muutoksia ja kerättyä tietoa voidaan käyttää myös muuhun ympäristönseurantaan ja tutkimukseen.

Lii­to-ora­van pa­pa­noi­den pe­räs­sä

Liito-oravan kannankehitystä Suomessa seurataan tiiviisti. Valtakunnallisen seurannan avulla saadaan tietoa esimerkiksi uhanalaisuusarviointia ja lajinsuojelua varten. Seurantauutiset antaa vinkkejä, miten voisi itse löytää liito-oravan.

– Kevät on paras aika etsiä kellertäviä papanoita haapojen ja järeämpien kuusien juurilta, toteaa tutkija Sanna Mäkeläinen Luomuksesta.

– Seurannoissa kerätään nykyään tietoa myös harvinaisten jäkälälajien esiintymisestä.

Sääk­sen pe­sät seu­ran­nas­sa

Kalasääsken eli sääksen pesäpuu voi olla käytössä vuosikymmeniä. Seurantauutiset kertoo esimerkiksi viime vuonna löytyneestä pesäpaikasta, joka on ollut käytössä jopa 1800-luvulta asti. Pesäpuussa on oltava vahvat oksat ja latva, jotta puu kestää kookkaan risulinnan painon.

– Tunnetut sääksen pesät on rekisteröity Luomuksessa ja valtuutetut rengastajat seuraavat niiden tilannetta, kertoo valtakunnallisen petolintuseurannan koordinaattori Heidi Björklund.

Uusia pesiä rekisteröidään joka vuosi. Etenkin kesämökkiläiset ilmoittavat mielellään löytämänsä sääksen pesän.

– Jos epäilet löytäneesi uuden sääksen pesän, ilmoitahan siitä Luomuksen petolintuseurantaan, toivoo Björklund.

Hän myös muistuttaa, että kalasääsken ja maa- ja merikotkan pesät on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Seurantauutiset 2018

Lisätietoja:

Avainsanat: 

UutisetTiedoteLajitietoSuomen luontoLuonnon seuranta