LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Suomen vanhimmat tulivuoriperäiset kallioalueet kertovat menneisyydestä

27.1.2016
Elina Lehtonen

Varhainen maapallo oli monin tavoin erilainen kuin nykyisin tuntemamme Maa. Käsitys maapallon muovautumisesta liittyy tiiviisti tuliperäisten kivien kehitykseen, jota Luomuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat ovat nyt tarkentaneet. Tuoreet julkaisut täsmentävät Suomen vanhimpien tulivuoriperäisten vyöhykkeiden ikäjakaumaa.

Tutkimukset ovat keskittyneen Suomen suurimpaan vihreäkivialueeseen: Suomussalmi-Kuhmo-Tipasjärvi vihreäkivivyöhykkeeseen. Tuoreissa tutkimuksissa määritettiin uusien näytteiden ikää vyöhykkeen keski- ja eteläosista Kuhmon ja Tipasjärven alueilta.Itä- ja Pohjois-Suomen kallioperä on syntynyt valtaosin arkeeiseksi ajaksi kutsutulla ajanjaksolla yli 2,5 miljardia vuotta sitten. Arkeeinen aikakausi on tärkeä vaihe maapallon kehityksessä. Sen aikana Maan ensimmäiset mantereet kasvoivat, elämä syntyi ja hapellinen ilmakehä kehittyi.

Arkeeisen kauden merkit näkyvät edelleen Suomenkin kallioperässä, jonka vanhimmat tulivuoriperäiset kivet tunnetaan arkeeisina vihreäkivivyöhykkeinä.

Nyt julkaistujen tutkimusten mukaan Itä-Suomessa sijaitsevien vihreäkivivyöhykkeiden kallioperän muodostavat tulivuoriperäiset kivet syntyivät useassa vaiheessa ja vanhimmat löydetyt vulkaniitit Kuhmon ja Tipasjärven alueilta ovat noin 2,84 miljardia vuotta vanhoja.

– Uudet tutkimukset vahvistivat aiemmat viittaukset siitä, että kallioperässä jäänteinä olevien tulivuoriperäisten kivien historia on monivaiheinen, kertoo tutkija Elina Lehtonen Luomuksesta.

Tuoreissa tutkimuksissa keskityttiin selvittämään sellaisten tulivuoriperäisten pintakivien eli vulkaniittien muodostumisikää, jotka sisältävät zirkonimineraalia. Näytteitä kerättiin kalliopaljastumilta ja kallioperästä kairatuista kairasydämistä.

Tulivuoriperäisten kivien iänmääritykseen käytettäviä zirkoni-kiteitä ennen analysointia. Nämä zirkonit ovat kiteytyneet noin 2,84 miljardia vuotta sitten (Kuva: Elina Lehtonen/Luomus)Kivien iänmäärityksissä pääosaa näyttelee pikkuruinen zirkoni-mineraali. Zirkonit soveltuvat erinomaisesti hyvin vanhojen kivien tutkimiseen, sillä ne ovat luonteeltaan hyvin kestäviä. Lisäksi ne sisältävät radioaktiivista uraania ja sen hajotessaan tuottamaa lyijyä.

– Kiteeseen vangittu radioaktiivinen uraani ja stabiili eli pysyvä lyijy toimivat geologisena kellona. Mittaamalla näiden isotooppien suhteet on mahdollista laskea zirkonin kiteytymisestä kulunut aika, eli tulivuorenpurkauksen ikä, Lehtonen selventää.

– Tarkempien iänmääritystutkimusten tekeminen näiltä vyöhykkeiltä on tärkeää, jotta kuvamme maapallon esihistoriasta voisi tarkentua entisestään. Ilman tarkkoja ikätietoja vyöhykkeiden sisältämiä kivikerrostumia on vaikea vertailla keskenään, puhumattakaan vertailuista muihin samankaltaisiin vyöhykkeisiin esimerkiksi Venäjällä ja Kanadassa, Lehtonen jatkaa.

Suomen kallioperän vanhimpien alueiden tutkimus lisää paloja tietopankkiin planeettamme varhaisesta kehityksestä. Tutkimukset on julkaistu arvostetuissa Precambrian Research ja Lithos -tiedejulkaisuissa.

Lisätietoa:

Tutkija Elina Lehtonen
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Geologia
elina.lehtonen@helsinki.fi
p. 02 9412 8744

Tutkimuksen alkuperäisartikkelit:

Viikon kestävällä tutkimusmatkalla Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeellä kerätty näytemäärä oli n. 90 kg (vasemmalla). Suurin kerätty näyte oli laavakivi, joka on nähtävissä Luonnontieteellisen keskusmuseon Suomen Luonto –näyttelyssä. Geologian tutkimuskeskuksen tutkija Asko Käpyaho etsimässä kalliopaljastumaa Tipasjärven soilta (keskellä). Näytteenotto onnistuu paikoin haastavimmistakin paikoista, tässä tapauksessa puron alta (oikealla) (Kuvat: Elina Lehtonen/Luomus)

Avainsanat: 

UutisetGeologia ja paleontologia