LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Venäjän lintuatlas 2005–2017

Venäjän lintuatlas on loppusuoralla - osallistu aineistonkeruun!

Euroopan-puoleisen Venäjän lintuatlas käynnistyi vuoden 2012 alussa, mutta atlakseen hyväksytään havainnot vuosilta 2005–2017. Vaikka atlas toteutetaan 50 km ruuduissa, on alue on hyvin suuri ja atlasruutuja runsaasti läpikäytäväksi. Venäjällä on hyvin vähän lintuharrastajia, ja siksi ulkomaalaisten avustajien tuki on erittäin toivottavaa. Mikäli satut liikkumaan Venäjällä, niin ilmoita atlastietojasi eteenpäin. Lue suomalaisten atlasretkistä Venäjän Karjalassa ja Tverin alueella kesällä 2016!

Seuraavassa ohjeita miten voit osallistua.

Havainnot ilmoitetaan Hatikan kautta. => Euroopan 2. lintuatlas

Lista pesimisvarmuusindekseistä

Karttapohja atlasruuduista ja atlasruutujen selitteet (Google Earth)

Venäjän englanninkielisiltä atlas-sivuilta näkee ajankohtaisimman tilanteen miltä alueelta aineistoa on ilmoitettu (linkki sivun lopussa).

Alla karttakuvat jo kartoitetuista tai 2017 kartoitettavista alueista Venäjällä (tilanne huhtikuussa 2017):

Atlaskartoitukset kannattaa kohdentaa näiden alueiden ulkopuolisille ruuduille.

Atlaslomake
Atlaslomake löytyy Suomeksi hatikan sivuilta osoitteesta hatikka.fi =>  Euroopan 2. lintuatlas.

Päiväys ja havainnon paikka
Ilmoita lomakkeeseen havainnon päivämäärä ja vuosi sekä havaittujen lintujen paikka karttatyökalulla kohdasta 'Havaintopaikan sijainti kartalla (WGS84)'. Oikeasta reunasta löytyvillä työkaluilla voit merkitä joko havaintopisteen, havaintoalueen tai havaintoreitin.

Pesimisvarmuusindeksit
Pesimisvarmuusindeksit poikkeavat hieman Suomen vastaavista, mutta jako kolmeen samaan pääluokkaan, mahdollinen, todennäköinen ja varma pesintä on sama. Luokitus ja koodit ovat seuraavat:

A Mahdollinen pesintä
A1 = Yksittäishavainto lajista tyypillisessä pesimäympäristössä
A2 = Laulava koiras tai pesintään liittyviä ääniä havaittu pesimäkaudella

B Todennäköinen pesintä
B3 = Pari havaittu kerran sopivassa pesimäympäristössä
B4 = Samalla paikalla reviirikäyttäytymistä osoittava koiras vähintään kahtena eri päivänä viikon välein (pysyvä reviiri)
B5 = Pariskunta kosiomenoissa tai soitimella
B6 = Lintu käy todennäköisellä pesäpaikalla
B7 = Lintu puolustaa todennäköistä pesää hyökkäämällä tai varoittamalla
B8 = Hautomalaikku pyydystetyllä linnulla
B9 = Lintu rakentamassa pesää tai keskeneräinen kolo

C Varma pesintä
C10 = Lintu esittää siipirikkoreaktion
C11 = Löydetty samanvuotinen pesä tai munankuoria
C12 = Vastikään pesästä lähteneitä poikasia (pesäviipyiset lajit) tai untuvikkoja (pesäjättöiset lajit)
C13 = Emo meni pesään tai lähti pesästä (sisältää tapaukset, joissa pesää tai pesän sisältöä ei ole voitu nähdä) tai emo hautomassa
C14 = Emo kantaa ruokaa tai poikasten ulosteita
C15 = Munapesä
C16 = Poikaspesä nähty tai kuultu

Valitse pesimävarmuusindeksi hatikan lomakkeella vetovalikosta. 'Lisätiedot' -sarakkeeseen voi ilmoittaa lisätietoja havainnosta, kuten esimerkiksi lukumäärää tarkentavia tietoja, yksilön sukupuoli, yhdyskunnan koko, sekapesintä yms.

Atlasruudut (sarake L, UTM Square)
Atlas toteutetaan 50 x 50 km ruuduissa, jotka on määritelty UTM-koordinaatiston perusteella. Saat helpoiten koordinaattiruudut näkyviin hatikan kautta Euroopan lintuatlaksen ohjesivuilta (Google maps kartta).

Venäjällä retkeily
Venäjälle päästäksesi tarvitset viisumin. Lisätietoja Venäjällä matkustamisesta löytyy ulkoministeriön sivuilta. Mikäli olet menossa Venäjälle tekemään atlasretkeilyä, niin tästä voi ilmoittaa etukäteen linnustonseurantaan, jolloin voidaan koordinoida millä alueella liikkuu kartoittajia ja mitkä ovat puutealueet. On hyvä muistaa, että jokainen on itsestään vastuussa alueella liikkuessaan.

Lisätietoja saa Luonnontieteellisen keskusmuseon linnustonseurannasta ja BirdLife Suomen toimistolta.

Sivun vastuuhenkilö: 
Aleksi Lehikoinen
3.5.2017