LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, it, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Kontaktuppgifter

 

Team

Publika teamet

Publika teamet ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Det publika teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Vuori, Sanna publika teamets chef

Alam, Natalia — kundrådgivare (tills 31.8.2021)
Fröberg, Kimmo — snickare
Ben Hassen, Abdelghani — kundrådgivare
Granroth, Anni — kundrådgivare (planerare 1.9.2019-31.8.2021)
Hietaharju, Jaakko — kundrådgivare
Huotari, Essi — supplerande koordinator för marknadsföring (för tiden 10.8.2020-31.5.2022)
Holopainen, Veera — kundrådgivare (tills 31.1.2022)
Hyvärinen, Hasse  — amanuens
Hyvönen, Hanna — kundrådgivare
Karvonen, Reena — kundrådgivare (10.5.-3.10.2021)
Koivumäki, Milla — kundrådgivare
Lassila, Joose — kundrådgivare (borta 8.3.2021-2.1.2022)
Liinamaa, Markku  — planerare
Mehtälä, Salla — koordinator för marknadsföring (borta 17.8.2020-31.5.2022)
Pajukallio, Mikko — kundrådgivare (borta 26.8.2020-6.6.2021)
Pietikäinen, Reetta — kundrådgivare (tills 30.9.2021)
Sandholm, Laura — förman för kendbetjäningen
Seppänen, Olli — utställningsövervakare
Siipola, Sari — kundrådgivare

 

IT-teamet

IT-teamet ansvarar för Luomus informationssystem som betjänar forskare, naturintresserade och övriga samarbetspartners. Teamet utvecklar och underhåller informationstekniska hjälpmedel för förvaltning av vetenskaplig information och säkrar att insamlad information bevaras och kan användas, uppdateras och delas.

Teamledare
Talvitie, Dare it-chef

Blom, Tom it-specialist
Heikkinen, Mikko it-specialist
Kuusijärvi, Anniina museimästare
Lahti, Tapani specialist inom informationssystem
Laiho, Eija-Leena it-planerare
Piirainen, Esko it-specialist
Raitio, Olli it-planerare
Riihikoski, Ville-Matti, it-specialist
Tähtinen, Marko it-planerare

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
30.4.2021