LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Team

Publika teamet ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Det publika teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Vuori, Sanna — publika teamets chef

Alam, Natalia — kundrådgivare
Esteban Lasikari, Joel — kundrådgivare
Fröberg, Kimmo — snickare
Ben Hassen, Abdelghani — kundrådgivare
Granroth, Anni — kundrådgivare (borta 16.8.2022–28.5.2023)
Haapalainen, Samuli — kundrådgivare (samuli.a.haapalainen[at]helsinki.fi)
Hietaharju, Jaakko — kundrådgivare
Hirvonen, Pan — kundrådgivare
Holopainen, Veera — kundrådgivare 
Hyvärinen, Hasse  — amanuens
Hyvönen, Hanna — planerare
Liinamaa, Markku  — planerare
Mehtälä, Salla — amanuens (1.9.2022–31.12.2023)
Mäki, Janika — kundrådgivare (6.2.–8.10.2023)
Salminen, Johanna — supplerande koordinator för marknadsföring (1.9.2022–31.12.2023)
Sandholm, Laura — tjänsteansvarig, kendbetjäning, lokalbokning och evenemang
Seppänen, Olli — utställningsövervakare
Siipola, Sari — kundrådgivare

 

Kontaktuppgifter

  • Besöksadress:
    • Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors
  • Postadress:
    • PB 17, 00014 Helsingfors universitet
  • Enhetsdirektör: Paula Kankaanpää
  • Personal (universitetets telefonkatalog)
  • E-post: förnamn.efternamn[at]helsinki.fi om inte annat nämnts.

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
28.1.2023