LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Allmänna enheten

Den allmänna enheten erbjuder Luomus övriga enheter stöd inom förvaltning, kommunikation och marknadsföring. Teamet ansvarar för utställningsverksamheten i Luomus allmänna besöksmål och Luomus miljöfostrande verksamhet.

Bild: Laura Hiisivuori

Team

Publika teamet ansvarar för verksamhet, marknadsföring, kundbetjäning och lokalbokning i Luomus besöksmål. Teamet tar emot och organiserar bokningar av guidningar och lokalbokningar samt deltar i planeringen, förverkligandet och utvecklingen av utställningarna. Det publika teamet ansvarar också för besökarnas trygghet i de allmänna besöksmålen och tryggar guidningarnas smidighet.

Teamledare
Vuori, Sanna publika teamets chef

Alam, Natalia — kundrådgivare
Esteban Lasikari, Joel — guide
Fröberg, Kimmo — snickare
Ben Hassen, Abdelghani — kundrådgivare
Granroth, Anni — kundrådgivare
Haapalainen, Samuli — guide
Hietaharju, Jaakko — kundrådgivare
Huotari, Essi — supplerande koordinator för marknadsföring 
Holopainen, Veera — kundrådgivare 
Hyvärinen, Hasse  — amanuens
Hyvönen, Hanna — kundrådgivare
Liinamaa, Markku  — planerare
Mehtälä, Salla — koordinator för marknadsföring (borta 17.8.2020-31.5.2022)
Pietikäinen, Reetta — kundrådgivare 
Sandholm, Laura — förman för kendbetjäningen
Seppänen, Olli — utställningsövervakare
Siipola, Sari — kundrådgivare

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig person: 
Laura Hiisivuori
31.5.2022