LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Anvisningar för användning av Kirjekyyhky

1. Vad är Kirjekyyhky?

Kirjekyyhky är en elektronisk rapporteringsportal som uppehålls av Naturhistoriska centralmuseet. Kirjekyyhky är en del av Lintuvaara. Via Kirjekyyhky kan man motta, fylla i och skicka taxeringsblanketter för olika fågeluppföljningar. Inom snar framtid kan man i portalen bearbeta sina gamla taxeringsblanketter och använda dem som färdigt ifyllda blankettbotten. Senare kan man också plocka fram sina egna observationer och ladda ner dem i t.ex. Excel-format. För tillfället fungerar Kirjekyyhky på två olika sätt beroende på taxeringstyp och om rutten är ny eller gammal:

  • Observatören skapar, fyller i och skickar en ny blankett.

ELLER

  • Observatören mottar en blankettbotten som innehåller färdigt ifyllda uppgifter från tidigare taxeringen, fyller sedan i uppgifterna från den nyaste taxeringen och skickar blanketten elektroniskt.
  • På museet godkänner Fågeluppföljningens museimästare blanketten som mottagen och sparar den i databasen.
  • Museimästaren kan också skicka tillbaka blanketten till observatören ifall uppgifterna är inkorrekta eller bristfälliga. Observatören granskar och rättar punkterna i blanketten varefter blanketten skickas tillbaka till museet.

2. Inloggning

Lintuvaaras adress är rengastus.helsinki.fi
Observatörsnumret eller ringmärkarnumret fungerar som användarnamn. Om du inte ännu har ett användarnamn eller ett lösenord, be Fågeluppföljningen (observatörer) eller Ringmärkningsbyrån (ringmärkare) att skicka den till din e-post. 

När du loggat in på Lintuvaara kan du granska dina personliga uppgifter på ”Omat tiedot” på sidans övre meny. Där kan du också ändra ditt lösenord. Ett bra lösenord innehåll minst ett nummer och en stor bokstav och det består av över åtta tecken. Lösenordet får aldrig överlåtas åt en annan person.

Kirjekyyhky-portalen hittar du på sidans vänstra kant under rubriken ”Palvelut”.

3. Blanketterna och uppgifternas synlighet

Olika blankettyper finns listade på Kirjekyyhkys vänstra meny; t.ex. ”Pesäkorttitutkimus" (Bokortsforskning), "Sääksitutkimus" (Fiskgjuseforskning) och "Petolintujen pesätutkimus" (Rovfåglarnas boforskning). Vem som helst kan delta i taxeringarna, men före man ställer upp i en ny taxering skall man vara i kontakt med Fågeluppföljningen. Exempelvis behöver man ett speciallov för att kontrollera fiskgjusens bon. Alla ifyllda blanketter mottas av museimästaren på museet för att försäkra att illdådiga blanketter inte hamnar i databasen. Sparade uppgifter syns endast för observatören, av observatören utvalda personer samt museipersonalen. Man kan definiera andra ”blankettägare” på blanketten varvid också dessa personer kan granska uppgifterna på Kirjekyyhky.

4. Mappar och funktioner

Det finns fem mappar under varje blankettyp:

  • Inkorgen (Saapuneet): om taxeringen innehåller färdigt ifyllda blankettbotten skickas de till inkorgen.
  • Sparade (Tallennetut): innehåller blanketter som du sparat men inte ännu skickat till museet.
  • Skickade (Lähetetyt): innehåller blanketter som du skickat till museet men som inte ännu mottagits av museimästaren. När de har mottagits sparas de i Arkiv-mappen.
  • Skall bearbetas (Korjattavat): Museet återlämnar hit blanketter ifall de innehåller bristfälliga eller inkorrekta uppgifter.
  • Arkiv (Arkisto): innehåller skickade blanketter som mottagits av museet. När blanketterna sparats i arkivet kan de enbart bearbetas av museimästaren.

Hos alla blankettyper kan du öppna en ny blankett (t.ex. rapportera ett nytt bo "Ilmoita uusi pesä" eller fyll i ett nytt kort "Täytä uusi kortti"). Beroende på blankettypen kan det under blankettrubriken finnas en möjlighet att skriva ut en tom blankett "Tulosta tyhjä lomake" eller att skriva ut ifyllningsanvisningar "Tulosta täyttöohje". Du kan skriva ut en tom blankett och ta den med i fält.

När du valt någon av mapparna ser du en lista av alla blanketter i mappen. För att bearbeta uppgifterna i blanketten kan du trycka på någon av blankettradens länkar. En färdigt ifylld blankettbotten kan ha en PDF-bilaga som innehåller en utskrivbar version av blankettbottnen för att tas med i fält. Vid sidan om blankettbottnen finns också en knapp ("Ei tarkastettu") som trycks ifall taxeringsområdet inte taxerades den säsongen. Efter att du tryckt på knappen flyttas blanketten till mappen med skickade blanketter. Du kan ta bort blanketter som du själv skapat, men du kan inte radera blankettbottnar. Raderade blanketter överförs till arkivet.

5. Att spara blanketten

När du öppnat blanketten, fyll i alla uppgifter. Obligatoriska fält är utmärkta med en röd stjärna och om du för markören till ett frågetecken invid fältet kan du läsa närmare anvisningar. I samband med koordinaterna finns en länk "Lisää pesä kartalle" med vilken boets exakta koordinater kan granskas via kartjänsten Kartstället. Karttjänsten fungerar bra med alla webbläsare utom Internet Explorer. I början på varje blankett kan du välja blankettens ”ägare”. Den som sparar en blankett är alltid automatisk (en av) blankettens ägare.

Du kan när som helst mellanspara blanketten genom att trycka på spara "Tallenna" -knappen på sidans övre eller nedre del. Om du vill ta tillbaka alla bearbetningar du gjort, lämna sidan genom att trycka på "Poistu tallentamatta". Kirjekyyhky har ett lockningssystem för fall då flera personer samtidigt råkar bearbeta en och samma blankett. Det händer mycket sällan, men om någon har öppnat och sparat blanketten under tiden som du har bearbetar den, måste du lämna blanketten, öppna den på nytt och fylla i uppgifterna igen.

När du fyllt i alla uppgifter och blanketten är färdig att skickas till museet, tryck skicka ”Lähetä”. Blanketten flyttas till mappen med skickade blanketter. Du kan ännu bearbeta blanketter som befinner sig i den här mappen. Ifall du gjort sista minutens förändringar och sparat blanketten på nytt, flyttas den från ”Lähetetyt” till ”Tallennetut”.  När du nu skickar blanketten igen ("Lähetä" -knappen) kontrolleras blanketten för möjliga fel. Om programmet hittar fel i blanketten märks ställen med rött. Felen måste korrigeras innan blanketten kan skickas till museet.

Ett exempel på ett fel: Boets höjd kan inte vara större än boträdets höjd (”Pesä ei voi olla korkeammalla kuin pesäpuun korkeus”).

Varningstexterna dyker också upp i början på blanketten i gul färg. Kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Ett exempel på en varning: Är du säker? (”Oletko varma?”) Antalet ägg och ungar varierar onormalt (”Munien ja poikasten lukumäärät vaihtelevat epätavallisesti”).

Det är möjligt att museimästaren skickar blanketten tillbaka till observatören ifall det finns något oklart eller bristfälligt i uppgifterna. Sådana blanketter skickas till ”Korjattavat”-mappen och när du öppnar blanketten ser du museimästarens kommentar på övre kanten.

6. Övrigt

Fågeluppföljningen hjälper gärna i problemfall, t.ex. om du tycker att allt är rätt ifyllt men programmet inte gör det. Vi tar också gärna emot förbättringsförslag gällande programmet!

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
31.3.2021